Časopis dTest před nedávnem uveřejnil výsledky testu dětských opalovacích příspěvků, v němž neoprávněně poškodil dobré jméno značky Eau Thermale Avène. Aby došlo k navrácení důvěry v tuto farmaceutickou společnost, dovolujeme si uveřejnit vyjádření nejvyššího vedení Dermatologických laboratoří Avène.

Bezpečnost spotřebitelů je prioritou Dermatologických laboratoří Avène. Zavázali jsme se, že budeme na trh uvádět pouze výrobky, jejichž bezpečnost a účinnost byla jednoznačně prokázána. Všechny naše produkty a jejich složení podléhají přísné regulaci, a proto musí před uvedením na trh splňovat velmi důsledné vyhodnocení bezpečnosti a účinnosti. Kategoricky odmítáme nedávné informace zveřejněné v časopise dTest o jednom z přípravků značkyau Thermale Avène (Minerální mléko SPF 50+), protože závěry zde uvedené jsou zcela mylné:

  • Voděodolnost tohoto přípravku jsme testovali v souladu s podmínkami popsanými v doporučení Colipa (European Cosmetic Toiletry and Perfumerie Association).
  • Co se týká poměru SPF/UVA, můžeme potvrdit, že náš produkt tento poměr splňuje a je tedy oprávněný používat logo UVA na balení. Metoda použitá časopisem dTest k ohodnocení UVA jemetoda in vitro ISO 24443:2012 (E) – (in vitro=“ve skle“: metoda prováděná v umělých podmínkách v laboratorním skle). Tato metoda není vhodná pro hodnocení přípravků s velmi vysokou ochranou s anorganickými filtry. Organické filtry (chemické sloučeniny, látky absorbující sluneční záření) a anorganické filtry (minerální filtry, látky odrážející sluneční záření) nemají stejné chemické složení a nemají stejné fyzikální vlastnosti. Pro posouzení účinnosti minerálních filtrů SPF 50+ jsme použili metodu in vivo JCIA 1995 (E) – (in vivo=“v živém“: metoda provádění na lidském kožním explantátu), což je plně v souladu se současným doporučením Evropské komise pro přípravky sluneční ochrany. Oba testy (UVA a odolnost proti vodě) byly provedeny nezávislými laboratořemi v souladu s platnými evropskými požadavky a oba prokázaly bezpečnost a účinnost tohoto přípravku.
  • Výsledky testu uveřejněné v časopise dTest jsou pro spotřebitele zavádějící, protože jejich analýza našeho výrobku není objektivní. Tato analýza způsobuje matení spotřebitele, který by si tak mohl osvojit nesprávné návyky sluneční ochrany.

Victor GEORGESCU

International Medical Director

 

Alain DENIS

R&D Head Manage

 Zdroj: Komerční sdělení

Reklama