V těchto dnech vzniká v rámci projektu Odvaha pomáhat unikátní charitativní kalendář, zaměřený na podporu hasičských sborů. Je prvním projektem občanského sdružení Talentum&Fidentia, které chce podporovat odvážné a talentované lidi. Tento rok se věnuje tématu pomoci a záchrany lidských životů.

Dlouhodobý projekt se záměrem každoročně reflektovat odvážné činy občanů, a podpořit a zviditelnit tak význam vzájemné pomoci a společenské soudržnosti.

Cílem projektu „Odvaha pomáhat" je představit široké veřejnosti občany naší republiky, kteří dobrovolně pomáhali při bleskových povodních v letošním roce, a najít dobrý způsob, jak těmto lidem veřejně poděkovat za jejich činy a zároveň si připomenout dopad povodní na život v postižených oblastech a skutečnost, že tyto oblasti pomoc stále potřebují.

Forma charitativního kalendáře v sobě spojuje mnoho možností:

  • Atraktivitu pro širokou veřejnost
  • Zvýšení povědomí o potřebě vzájemné pomoci a společenské soudržnosti, reflexe osobních možností každého z nás
  • Rozkrytí anonymity tématu - konkrétní příběhy, lidé, obraz, prožitek...

Dara Rolinc

Živé propojení rozmanitých oblastí lidských činností - svět dobrovolných hasičských sdružení, spolků a jednot, svět celebrit a médií... Působivost kalendáře vytváří především sedm uměleckých fotografií českého fotografa Bohouše Pospíšila. Snímky jsou pořizovány v exteriérech, na šesti stránkách kalendáře se objeví vždy jeden hasičský sbor a jedna ze známých osobností - Pavlína Němcová, Dara Rolins, Jana Doleželová, Helena Zeťová, Iva Pazderková, Tereza Budková. Na titulní straně pózuje Lou Fanánek Hagen jako Charlie z filmu Charlieho andílci, obklopený šesti krásnými ženami. Jednotlivé strany kalendáře představí jednotlivé hasičské organizace.
Ivana Nemcova

Každý máme hluboko v sobě uložené jedinečné kvality. Krédo, které nám odmalička vštěpovali - „musíme si pomáhat“ - není o tom, že se staneme lepšími lidmi, ale o tom, že není jiná cesta. Ve vzájemné propojenosti našich životů potřebujeme sdílet své kvality a znát svůj jedinečný potenciál, který tvoří součást celku.

Projekt „Odvaha pomáhat“ ukazuje na ty lidské kvality, ke kterým většina z nás ve své každodennosti nemá přístup, a naštěstí nemáme potřebu s nimi být konfrontováni.

Prázdná slova se tváří v tvář zlomovým životním situacím - jakými byly například letos opět povodně - mění ve veliké „AHA“. Mezi námi žijí lidé, zdánlivě obyčejní, se stejnými radostmi i slabostmi, jako máme my - kteří na sebe v určitých chvílích vezmou část těžkých věcí, se kterými je život v tomto hmotném světě, na této planetě, v naší době, spojený. Dobrovolní hasiči zachránili při letošních povodních více než 40 lidských životů, nahrazovali chybějící kapacity profesionálních záchranných sborů, dobrovolně celé dny a noci odstraňovali následky povodní, čistili koryta řek a potoků, odsávali vodu z domů a sklepů, vyklízeli naplaveniny, pracovali na preventivních opatřeních proti dalším záplavám...

Na webových stránkách www.odvahapomahat.cz najdete zajímavé příběhy a témata. Příprava charitativního kalendáře přináší také příležitosti pro média: exkluzivní reportáže z fotografování, možnost uveřejnit všechny fotografie, čtenářsky atraktivní hrdinské příběhy a reportáže z povodněmi postižených oblastí...

Cíle občanského sdružení Talentum&Fidentia

  • Podporovat lidský talent a potenciál napříč všemi obory, zájmy a věkovými kategoriemi. Podporovat výjimečné osobnosti, a vytvořit jim tak zázemí pro rozvoj jejich talentu.
  • Podporovat a oceňovat lidskou odvahu a nasazení v pomoci druhým v obtížných a kritických situacích. Podporovat a oceňovat osoby, které se věnují výjimečné činnosti, zviditelňovat a oceňovat jejich práci, např. práci dobrovolných hasičů a dalších záchranářských sborů a složek, a podporovat je v jejich snažení.

Nejšťastnější jsme, když nám lidé řeknou „děkuju“

Na rok 2009 se v moravských Hustopečích nad Bečvou těšili dlouho dopředu. Zdejší sbor dobrovolných hasičů totiž plánoval oslavy 125. výročí svého založení. Příroda si však připravila vlastní program.
Hasiči

„Někteří z nás pamatují povodně z roku 1997 a říkali si, že nic horšího již asi nebude,“ uvažuje velitel hustopečských dobrovolníků Leopold Pavlík. „Ale i pro nás, hasiče, to znamenalo něco nového. Zjistili jsme, že se dá pořád něco zlepšovat,“ pokračuje.
A jak to tu tedy od středy 24. června vypadalo? „Od první chvíle, kdy se začínaly projevovat příznaky ,větší vody´, jsme měli vyhlášenou povodňovou aktivitu. Začínali jsme přečerpáváním přitékající vody mimo ohrožené objekty a ve spolupráci s profesionály jsme zachraňovali a evakuovali ohrožené osoby,“ popisuje Pavlík tehdejší události. Dalších sedm dnů pak prováděli odklízecí práce. Dokonce ještě v polovině října, kdy do Česka dorazila zima, neměli hustopečští hasiči hotovo. Museli opakovaně odčerpávat znečištěné studny.
Nemáte po tak dlouhé šichtě chuť s touhle neplacenou profesí skončit? „Většina z nás byla vychována našimi dědy a tatínky, babičkami a maminkami k tomu, abychom si navzájem pomáhali. S tím, že nikdo z nás neví, kdy bude sám pomoc potřebovat,“ má jasno velitel Pavlík.
I z těchto slov je jasné, že dobrovolníci z Hustopečí to nedělají jen pro dobrý pocit z povedené práce. „I když musí hasič přemýšlet, za jakékoliv situace se ze všeho nejdřív snaží pomoci,“ reaguje Pavlík.
A proto, jako ostatně všichni dobrovolní hasiči, nedělají svou práci jen pro nějaké odměny nebo slova chvály. Mnohem důležitější je pro ně vidět a věřit, že někomu v nouzi skutečně pomohli, nebo dokonce zachránili život. „Možná to bude asi znít ješitně, ovšem my, hasiči, vždy budeme nejšťastnější, když nám lidé za každou i malinkou pomoc řeknou ,děkuji´,“ souhlasí velitel Leopold Pavlík.

Sbor dobrovolných hasičů Hustopeče nad Bečvou
Rok založení: 1884
Počet členů: 119

Reklama