Brutální a dlouho beztrestný domácí byl konečně odsouzen za šikanu nájemníků!

Okresní soud v Karlových Varech včera potrestal majitele domu Mariana Ortha za jeden z jeho skutků, jimiž dlouhodobě šikanuje své jediné zbývající nájemníky, důchodce Kolečkovi a to zbourání koupelny a WC jejich bytu v létě 2005. Přes média jim poté vzkázal, aby si pořídili chemické WC ze supermarketu. Soud jeho počínání potrestal podmíněným trestem v trvání šesti měsíců se zkušební dobou dvacet měsíců. Rozsudek není pravomocný, odsouzený již avizoval, že se odvolá.

Postup Mariana Ortha vůči Kolečkovým řeší kromě orgánů činných v trestním řízení i další instituce a úřady. Majitel domu začal bez stavebního povolení přestavovat dům a poté dosáhl vydání stavebního povolení, které pominulo fakt, že jeden z bytů je obsazen nájemníky. Kolečkovi tak kromě zbourání koupelny čekalo sundání střechy nad jejich bytem a jeho dlouhodobé vystavení dešti a následné plísni, zatlučení a odstranění oken, to vše za situace, kdy neměli zajištěno náhradní bydlení a sami neměli možnost bydlet jinde. Do jejich bytu chodily bez jejich souhlasu cizí osoby a vše vyvrcholilo tím, že do bytu opět vnikly bez souhlasu Kolečkových cizí osoby a odvezly jejich poslední neponičený nábytek na skládku a následně byla Marianem Orthem fyzicky napadena Květa Kolečková.

Kolečkovi nyní provizorně žijí na ubytovně, Květa Kolečková se léčí z následků napadení, a psychicky je nad vodou drží to, že se domohou svých práv, především na důstojné bydlení a náhrady způsobených škod!

„Rozsudek soudu bereme jako první krok k potrestání a nápravě celé série - mírně řečeno - nezákonností pana Ortha," komentoval rozsudek advokát Martin Straka pracující pro nevládní organizaci Iuridicum Remedium (IuRe), která Kolečkovým pomáhá cestou práva jejich situaci řešit.

Právníci zprostředkovaní IuRe se nicméně v Karlových Varech setkávají při snaze o právní řešení s častou nečinností či obstrukcemi orgánů povinných konat. Především karlovarský stavební úřad se dopustil nezákonností již jen protiprávním odpíráním nahlédnutí do spisu ke stavbě, neplní ani své povinnosti v rámci státního stavebního dohledu. Jeho postup označili za nezákonný jak veřejný ochránce práv, který věc zkoumá, tak i nadřízený stavební úřad. Protože ani příkaz krajského stavebního úřadu k poskytnutí informací ze spisu stavební úřad v Karlových Varech nerespektoval, byli Kolečkovi nuceni sáhnout k návrhu na exekuční splnění této povinnosti. O této atypické exekuci bude nyní rozhodovat soud.
I karlovarský stavební úřad musí pochopit, že je vázán právem, a to je na něm možno i vymoci," komentuje neobvyklý případ Tomáš Pecina, externí spolupracovník IuRe řešící tuto stránku kauzy.

Obdobně zarážející a zjevná je neochota karlovarské policie řešit trestné činy Mariana Ortha proti Kolečkovým. Napadení Květy Kolečkové i odcizení nábytku z bytu odložila s tím, že nejde o trestný čin, ale přestupek. Městský úřad pak řízení o přestupku ani nezahájil, aniž by poškozené informoval (což ze zákona musí). V postupu policie, jejíž někteří příslušníci nepokrytě předjímali uzavření věci ve prospěch Mariana Ortha, zatím neshledalo pochybení ani dozorující státní zastupitelství. Dozor v soustavě státních zastupitelství budeme v této věci urgovat až na její nejvyšší stupně," avizuje ovšem advokát Martin Straka.

Příběh Kolečkových je kauza alarmujícího, dlouhodobého selhání orgánů veřejné moci, které by měly chránit práva běžných občanů. Právníci IuRe budou důsledně prosazovat nápravu a náhradu pro Kolečkovy až do úplného konce.

Zdroj: Iuridicum remedium - http://www.iure.org

Reklama