Přijdou vám lidé, kteří vybírají kontejnery podivní? Čtenářce Olze Marii ano...


Dobrý den,

Magistrát města každý rok na předem stanovená místa přistavuje kontejner na domovní netříděný odpad. Loni jsem datum prošvihla, letos jsem si datum červeně poznamenala do kalendáře. Potřebovala jsem tam naházet různé nepalitelné harampádí ze zahrady. Manžel mě sice ujišťoval, ať se s tím netahám, že přijede z práce dřív apod. Kontejner měli přistavit v 15 hodin.

Dovlekla jsem se k zahradě ve 14.30 a už byl ze čtvrtiny plný. A jako vždy tam už čekali „podivíni" s vozíky, aby to, co jiní vyhazují, pečlivě přebrali a naložili tím vlastní přistavené vozíky. I mně se stalo, že jsem byla vyzvána, ať tam neházím shnilou kulatinu z rozebraného kompostiště, neboť to prý výborně hoří. Tak jsem pána požádala, ať si s kárkou zajede ke mně na zahradu a vše, co uzná za vhodné, si naloží a odveze. Měla jsem to nachystáno.

Jásal, ale když vyjížděl ze zahrady, už k němu přiskočil muž a že si to odveze, ať to do kontejneru nehází. Co na to říct? Manžel přijel navečer, kdy byl kontejner přeplněný a vedle něho porovnáno to, co se tam nevešlo. Nechápal, kolik je kolem lidí, přebírajících odpad a vyslechnutá hádka o nějakou krávovinu ho rozhodně nepobavila.

Pokládám za podivínství přivézt kárku odpadu a dvě kárky si odvézt.
Olga Marie

Pozn. red: Text neprošel jazykovou korekturou.

Téma dne: Podivíni!

Předpokládám, že každý člověk ve svém okolí alespoň jednoho podivína má, může to být soused či sousedka, kolega nebo kolegyně v práci, partner... může to být zkrátka úplně kdokoli. A tak mi tedy pište své zkušenosti...

  • Setkání s podivínem.
  • Můj vztah k podivínovi.
  • Co považuji za podivínství.

Redakční e-mail: redakce@zena-in.cz
Heslo: PODIVINI

Nejlepší příspěvky odměním krásnou cenou!

 

Reklama