et.jpg
Foto: Shutterstock

Ve společenských a rodinných kruzích je to v podstatě snadné. Tykání vždy nabízí:

 • společensky významnější člověk tomu níže postavenému,
 • žena muži,
 • starší člověk mladšímu (rozdíl pár let nehraje roli).

Narazit ale můžete v zaměstnání. Zatímco v některých firmách si kolegové i po letech stále ještě vykají, v jiných se tykání ostatním rozumí samo sebou. A je absolutně jedno, zda jde o generálního ředitele, nebo o uklízečku. Je tak nastavená firemní kultura. Pak je vhodné asimilovat se a nevybočovat ze zajetých kolejích. Přesto nezačínejte ostatním tykat automaticky. Počkejte, až vás k tomu vybídnou.

Když má přednost etiketa

Pokud tykání není ve vašem zaměstnání považováno za automatické, je třeba řídit se etiketou.

 • Tykání v zaměstnání vždy nabízí společensky významnější člověk, tedy nadřízený podřízenému. Nerozhoduje tu pohlaví, ani věk obou zúčastněných.
 • Jestliže jsou si kolegové pracovně rovni, navrhuje tykání žena muži.
 • Pokud jde o dvě ženy, případně dva muže na stejné pracovní pozici, nabízí tykání ten starší mladšímu. Jinak tomu je u nováčků v zaměstnání. Ti čekají, až jim tykání nabídnou služebně starší kolegové.
 • Tykání může nabídnout i společensky níže postavený člověk. Ale jen do té míry, že on sám zůstane u vykání nadřízenému.
 • Pokud jste ve vztahu obchodník – zákazník, pak tykání může nabídnout zákazník.

Jak odmítnout vykání?

Muže se stát, že o tykání s dotyčným absolutně nestojíte. Pokud to to však je váš nadřízený, případně jiný člověk postavený výše na společenském žebříčku, je neslušné ho odmítnout. Pokud je vám ale zvláště nepříjemné, lze to dotyčnému naznačit tak, že i přes dohodu mu budete následně dále vykat. Pokud je rozumný, přejde i on opět k vykání. Jinak musíte tolerovat, že on vám tyká, zatímco vy jemu ne.

Pokud vám tykání nabídne člověk na stejné úrovni společenského žebříčku, nebo dokonce někdo níže postavený, pak to samozřejmě můžete odmítnout. Ovšem tak, aby se neurazil. V každém případě mu za projevenou náklonost a důvěru poděkujte. Vzápětí pak je na místě vysvětit, proč nechcete návrh přijmout.

sha.jpg
Foto: Shutterstock

Je vhodné argumentovat například tím, že:

 • na pracovišti je vám příjemnější vykání,
 • dotyčné osoby si vážíte natolik, že jí budete mnohem raději vykat,
 • potřebujete k tykání časem dozrát.

Rozum nad etiketou

I ve společenském chování je vhodné zapojit empatii. Třeba v případě, kdy vycítíte, že tykání by bylo dotyčnému nepříjemné. Pokud si nejste jistá, že se vaše nabídka bude s díky přijata, navrhněte tykání tak, aby nebylo dotyčnému nepříjemné ho odmítnout.

Zdroj informací: Podnikatel, Wikipedia, Ladislav Špaček

Čtěte také:

Reklama