Rozvoj očkování přispěl k vymýcení či podstatnému omezení výskytu nemocí, které jsou smrtelné či vysoce život ohrožující. Přesto narůstá počet lidí, kteří lékaři doporučené postupy a doporučená očkování odmítají. Odmítání očkování zařadila začátkem letošního roku Světová zdravotnická organizace (WHO) mezi největší hrozby pro zdraví lidstva.
5c938fbe0fe02obrazek.png
Očkování je nejúčinnějším prostředkem snižujícím úmrtnost dětí i dospělých. Jen díky očkování jsou ročně zachráněny dva až tři miliony lidí. Zhruba dalším 1,5 milionu úmrtí by mohlo být každoročně zabráněno, pokud by se podařilo zlepšit globální pokrytí očkování. Očkování má význam pro ty nejmenší, jejichž imunitní systém je vystaven ohromnému množství antigenů, ale i pro dospělou populaci. Zejména ve vyšším věku či vlivem oslabení organismu bývají některá onemocnění spojena s výraznými komplikacemi, častějšími hospitalizacemi nebo úmrtím. Očkování pomáhá rozvoji onemocnění a závažným komplikacím zabránit. Pokud se podaří dosáhnout v populaci vysoké proočkovanosti, dojde zároveň k výraznému snížení rizika přenosu infekce a tím i k ochraně osob, které být očkované nemohou.

Odkládání potřebných očkování navzdory odborným doporučením či pro jeho úplné odmítání mohou způsobit, že dosažený pokrok v boji proti preventabilním onemocněním díky očkování bude zmařen. Příkladem mohou být spalničky, u kterých byl zaznamenám celosvětový nárůst případů o 30 %. Důvody tohoto nárůstu jsou komplexní a ne všechny tyto případy jsou způsobeny odmítáním očkování. Na druhou stranu, některé země, které se blížily vymizení této nemoci, zaznamenaly dle Světové zdravotnické organizace nárůst počtu případů.

V dnešní době lze narazit na mnoho mýtů spojených s očkováním.

Nepodložené a mylné informace mohou vést ke ztrátě důvěry v očkování.

Světová zdravotnická organizace ve své zprávě zdůrazňuje potřebu podpory zdravotníků, kteří jsou schopni poskytnout důvěryhodné a ověřené informace o očkování. Téma očkování silně rezonuje v médiích a napříč sociálními sítěmi.

Přinášíme proto seriál článků věnovaný očkování. Vedle probíhající ankety mezi našimi čtenáři na téma očkování připravujeme i rozhovory s odborníky a další zajímavé tipy.

Reklama