dite

Jednou z nejdůležitějších lekcí finanční gramotnosti je bezesporu kapesné. Děti se naučí hospodařit s malou částkou, kterou jim poskytneme. Bude si muset naplánovat výdaje - od kreditu na mobil přes jízdenky do školy až po lístky do kina. Díky kapesnému si dítě stanoví priority a zjistí, že nejprve bude muset uspokojit svoje potřeby, a až potom svá přání, že věci člověku nespadnou do klína, když si o ně řekne, ale musí našetřit.

Podle doporučení odborníků by malé děti měly dostávat kapesné v řádech desítek korun jednou či dvakrát týdně. Náctiletým přispívejte po stovkách jednou měsíčně s tím, že si předem stanovíte, jaké výdaje si bude z kapesného platit. Pokud si peníze utratí dřív, než dostane další, a bude žadonit o přidání, v žádném případě mu nepodléhejte. Nechte ho, ať si své starosti také užije, jinak se nenaučí s penězi hospodařit rozumně. Můžete udělat výjimku, jestliže se naskytly nečekané výdaje (například za školní pomůcky) nebo se to stalo poprvé. Nabídněte se, že mu příště pomůžete částku lépe rozpočítat a výdaje naplánovat. Jednou za rok se začátkem školního roku nebo o narozeninách dítěte je dobré po společné domluvě částku navýšit. Ze všeho nejdůležitější je stanovit si předem přesná pravidla a na nich trvat.

Existuje několik způsobů vyplácení kapesného. Pojďme se na některé z nich podívat.

  • Dvě stovky, nic víc, nic míň. Pokud se dohodnete na určité částce, vyplácejte ji pravidelně bez ohledu na to, jak se dítě chová, jak se učí, a zda vám pomáhá v domácnosti. Tento způsob výplaty doporučují dětští psychologové nejčastěji. Dítě se naučí s přesně stanovenou částkou hospodařit, a je tak menší pravděpodobnost, že za dva týdny už nebude mít na jízdenku do školy.
  • Bonus za úklid a známky. V rodinách je velmi oblíbené přepočítávání domácích prací nebo prospěch ve škole na peněžité odměny. Má to ovšem jednu velkou nevýhodu. Může se totiž stát, že později požádáte dítě o pomoc při úklidu, a ono se vás zeptá: „Co za to?" Děti by měly mít předem stanoveny povinnosti, za které by rozhodně peníze dostávat neměly. Upozorněte je, že i vy doma pracujete a nikdo vás za to neplatí, a že se učí pro své dobro, nikoliv pro odměnu, i když ta bývá jistou motivací. Finanční odměny dávejte například za fyzicky a časově náročnější práce či vlastní iniciativu. Méně rozšířenou, zato ale poněkud rozumnější variantou této formy kapesného jsou srážky ze stanovené výše kapesného za neuklizený pokoj, neumyté nádobí, špatnou známku nebo poznámku v žákovské.
  • Peníze na vyžádání. Některé rodiny kapesné nevedou a dítěti vyplácí potřebné peníze na vyžádání. Výhodou je, že máte přesný přehled o tom, kolik peněz dítě potřebuje a na co. Nevýhodou, že se během několika dnů můžete dostat do vysokých částek, a je proto důležité si předem stanovit měsíční limit, který by se neměl překročit.

Kapesné a odměny jsou téma na dnešek. Jaký systém vedete vy? Jak se ke kapesnému stavíte? Pište na

redakce@zena-in.cz

Vaše příspěvky budeme v průběhu dneška zveřejňovat a na konci dne vybereme jeden, jehož autorku odměníme Šlechetnou ženou od Danielle Steelové.

lupa

Reklama