Hexavakcína
5d95dec3d501cobrazek.png

Tato očkovací látka působí proti šesti nemocem - záškrtu, tetanu, černému kašli (pertusi s acelulární složkou), invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, virové hepatitidě B a přenosné dětské obrně.

Od roku 2018 se změnilo očkovací schéma, takže děti (s výjimkou těch nedonošených) dostávají o jednu injekci méně, tedy 2+1 vakcínu.

  • První dávku dostávají kojenci od devátého týdne věku, tedy ve třetím měsíci věku. Pokud byste chtěla očkování odložit, pak je podle vyhlášky nutné první dávku aplikovat nejpozději v pátém měsíci života.
  • Druhá dávka musí přijít v intervalu dvou měsíců, tedy v pátém, respektive v sedmém měsíci života.
  • Třetí dávka je aplikována kolem prvních narozenin, tedy mezi 11. a 13. měsícem věku. Nejpozději pak ve 13. měsíci věku.

Trivakcína a tetravakcína

Mezi 5. a 6. rokem věku jsou předškoláci přeočkováni trivakcínou – proti záškrtu, tetanu a černému kašli. Toto očkování lze odložit maximálně do 6. narozenin dítěte.

Mezi 10. a 11. rokem věku čeká školáky poslední přeočkování tetravakcínou – proti záškrtu, tetanu, černému kašli a dětské přenosné obrně. Odložit je můžete maximálně do 11. narozenin dítěte.

MMR vakcína

Očkovací schéma MMR vakcíny účinné proti třem nemocem – spalničkám, zarděnkám a příušnicím, také prošlo na začátku roku 2018 změnami. Zákonodárci snížili věkovou hranici pro očkování první dávkou a zároveň pro ně stanovili i horní věkovou hranici. Kromě toho došlo i k posunu termínu očkování druhou dávkou.

  • První dávku vakcíny pediatři očkují v termínu od 13. do 18. měsíce života batolete. Pokud byste chtěli vakcinaci co nejvíce odložit, pak je pro vás vyhláškou limitující právě onen 18. měsíc.
  • Druhá dávka je pak aplikována v předškolním věku - od dovršení pátého roku do dovršení šestého roku. Dítě by ale mělo být očkováno nejpozději před jeho šestými narozeninami.

Rozhodla jste se odložit očkování ještě o něco více, nebo ho vypustit úplně? Pak se musíte smířit S jistými omezeními. Například že bez potřebné vakcinace nebude přijato do školky (s výjimkou posledního roku před nástupem do školy), nebude se smět ani účastnit školek a škol v přírodě či společných zotavovacích výletů. Někteří pediatři navíc posílají oznámení o neočkování Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a při očkování po termínu vyžadují hrazení vakcinace.

Čtěte také:

Reklama