Exkluzivní výstavu s názvem „Odkaz Tibetu“ připravilo plzeňské Západočeské muzeum ve spolupráci s Buddhistickým centrem Plzeň, o.s. Expozice, na níž se představí vzácné sošky, tibetské svinovací obrazy – thangky i rituální předměty, bude přístupná pro veřejnost od dnešního dne, tedy 2. března do 15. dubna 2007.

Výstava představí historii i současný vývoj umění tibetského buddhismu. Návštěvníci si tak budou moci prohlédnout jedinečné sošky, ručně malované svinovací obrazy – thangky, které jsou stále vyráběny přímo v Nepálu, i rituální předměty.

„Nejvzácnější sošky budou zapůjčeny z tzv. Blohmeyerovy sbírky, životního díla německého diplomata Johanna Blohmeyera (1912-2000), které budou veřejnosti zpřístupněny v historii teprve potřetí,“ říká Michaela Píchová, kurátorka výstavy.

Druhá část vystavovaných exponátů pochází z větší části z Nepálu a je v současné době ve vlastnictví buddhistických center a privátních sbírek ze střední Evropy, zvláště z Německa a ČR. 

Preciznost vystavovaných exponátů bere dech, nicméně buddhistické umění ve své podstatě nabízí širší rozměr – nemá jen samotný umělecký a historický význam, ale je především ztělesněním hluboké symboliky.
„Všechny sošky, které zobrazují různé buddhovské aspekty, byly naplněny a požehnány buddhistickými mistry. Navštívit tuto výstavu znamená setkat se s trvalými hodnotami, které jsou zdrojem opravdového štěstí,“ vysvětluje Michaela Píchová.
Expozici doplní moderované prohlídky, speciální programy pro školy, přednášky nebo promítání filmů. Na programu jsou také projekce dokumentů, po jejichž skončení budou moci diváci diskutovat s režiséry snímků, Martinem Kratochvílem či Viliamem Poltikovičem.

Vstupné je 50 a 20 Kč. Otevřeno bude denně kromě pondělí od 10:00 do 18:00 hodin. Podrobný program najdete ZDE.

Organizátoři výstavou chtějí podpořit i Mezinárodní den pro Tibet, který je každoročně připomínán 10. března

TIBET
Země uprostřed Himálají, kde je buddhismus již od 7. století n. l. neoddělitelnou součástí duchovního i společenského života. V roce 1950 došlo k okupaci Tibetu čínskou armádou a k masivnímu přesidlování čínského obyvatelstva do Tibetu. Navzdory ostrým represím trvá úsilí Tibeťanů o větší kulturní, národnostní i politickou emancipaci, která nalézá určitou podporu i v zahraničí nejen díky aktivitě Dalajlámy, ale i dalších představitelů škol tibetského buddhismu.

TIBETSKÉ UMĚNÍ
Tibetské umění najdeme při pohoří Himálaje. Rozprostírá se od západu – indické provincie Ladakh, přes Tibet, severní horské kraje Nepálu, Dolpo, Manang a Mustang. Dále pokračuje přes údolí Káthmandú k jihozápadní Číně, Sikkimu a Bhútánu a dotýká se až Mongolska. Jeho styl a ikonografie jsou neměnné. Liší se jen menšími místními a historickými variantami. Tak jako na většině území Asie je i zde náboženství ve své specifické himálajské podobě společným prvkem působícím na umělecký vývoj, který spojuje bhútánské, ladakhské a tibetské styly. Můžeme tedy hovořit o himálajském – tibetském umění.

BUDDHISTICKÉ SOŠKY
Sochy a sošky se po staletí vyráběly z různých materiálů, jako jsou bronz, mosaz, dřevo i kámen. Jejich velikosti se různí od několika centimetrů až po obrovské sochy buddhů vytesané ve skalách. Nejčastěji se však setkáváme se soškami vysokými 20-30 centimetrů.

Sochaři obecně vytvářejí sošky rozdělené na mírné a hrozivé formy, které buď ztělesňují soucit (mírné) nebo ochranu všech bytostí (hrozivé). Ty jsou pak dále rozděleny na ženské a mužské buddhovské formy a na sochy, jež manifestují párové spojení ženského a mužského aspektu. Sošky a jiné vyobrazení buddhů slouží jako meditační pomůcky a jsou vyjádřením našich vnitřních kvalit, naší mysli. Výroba sošek je náročný a dlouhý proces. Žádná ze sošek není vyráběna sériově, a tak každá z nich je unikátní originál.


SVINOVACÍ OBRAZY – THANGKY
Thang-ka v doslovném překladu znamená něco, co je možné svinout. Jsou to svinovací obrazy malované podle tibetské tradice, které jsou důležitou součástí buddhistického umění.
Umění malování thangk patří k vědnímu oboru „umění a umělecké řemeslo“ a spolu s filosofií, logikou, gramatikou sanskrtu a lékařstvím tvoří celek tradičních nauk tibetské kultury.
Malíři se museli dlouhá léta věnovat studiu. Navíc je tu význam thangk jako mocného prostředku pro praktikující buddhisty – proniknutí k vyšším stupňům sebepoznání.

Jen velmi vzácně sloužily thangky k čistě dekorativním účelům. Nacházejí-li se proto thangky v meditačních místnostech, zdobí-li stěny klášterů, nejsou pouhou dekorací, ale zachovávají svůj význam, protože obyvatelé kláštera nemohou opomenout jejich prvořadou funkci.

Každá thangka by měla být opatřena tenkým, nejčastěji žlutým, hedvábným ochranným přehozem, který je přišit podél horní lišty. Rozměry originálních thangk se různí, jsou velké cca 100x70 centimetrů.

BUDDHISMUS
Existuje více než 2500 let. Zahrnuje v sobě prvky náboženství, filozofie a psychologie. Pracuje s lidskou zralostí, kritičností, našimi zkušenostmi a přímo se dotýká naší každodenní skutečnosti. Na buddhismus můžeme pohlížet jako na soubor nástrojů, které nám umožňují vidět věci takové, jaké doopravdy jsou, vyhnout se utrpení a dosáhnout stavu trvalého štěstí.

Reklama