Pouze pravidelná prohlídka u gynekologa spojená s cytologickým vyšetřením může odhalit počáteční stadia rakoviny děložního čípku. To samé platí u rakoviny prsu, kde je prvním předpokladem ke zdárnému vyléčení včasné podchycení choroby. Jestliže žena přijde k lékaři v prvním stupni vývoje nádoru, přežije dalších pět let v celých 85 procentech případů.

 

„Musíme více dbát na prevenci,“ slyšíme všude. Všeobecná zdravotní pojišťovna to nejen říká, ale také koná. Na konci června proto zahájila rozesílání dopisů s výzvou, která má přimět ženy, aby navštěvovaly pravidelně svého gynekologa. Svým klientkám plně hradí preventivní prohlídku u gynekologa jednou ročně a nyní také motivuje lékaře, aby takto vyšetřili co nejvíce pacientek. Součástí gynekologické prohlídky je odběr buněčného vzorku pro cytologický rozbor, který odhalí případná raná stadia rakoviny děložního čípku. Ženy starší 45 let také gynekolog odesílá na mamografické vyšetření, a to 1x za 2 roky

 

„Zapojili jsme se touto aktivitou do celonárodního preventivního programu, jehož cílem je zachytit a vyléčit co nejvíce zhoubných onemocnění u žen v raném stadiu. Ženy v dopise upozorňujeme, že mají navštívit 1x ročně svého gynekologa, a to i tehdy, pokud nepociťují žádné obtíže. Přitom zdůrazňujeme, že tuto preventivní prohlídku jim hradí VZP a nezaplatí za ni ani žádný regulační poplatek,“ vysvětluje ředitel VZP ČR Pavel Horák a dodává: „Celkem oslovíme dopisem v průběhu června až září více než 350 tisíc žen.“


Adresné zasílání dopisů ženám se ukázalo jako dobrý nástroj zvýšení účasti na preventivních prohlídkách už při loňském pilotním projektu, kdy VZP ve spolupráci s Asociací mamodiagnostiků ČR pomohla zvýšit účast žen na mamografickém vyšetření.

 

Více než 105 tisíc žen, tedy 18 % z celkového počtu pozvaných, zareagovalo na adresnou pozvánku VZP a od července 2007 do března 2008 podstoupilo vyšetření v některém z 60 mamografických center po celé ČR. Pozvánky VZP rozeslala ženám ve věkové kategorii 45–69 let a 70–75 let, které déle než tři roky toto vyšetření neabsolvovaly.

 

Naprostá většina žen – celých 82 %, které na základě pozvánky přišly na vyšetření, podstoupila své úplně první mamografické vyšetření. Pozvánka tak pomohla zdolat ostych či nedostatečné povědomí žen o důležitosti vyšetření. Na pozvánku reagovaly ve větším počtu ženy ze skupiny 70–75 let, kterých přišlo 24 %. Ženy ve věku 45–69 let využily pozvánku z 16 procent. Pilotní projekt VZP každopádně výrazným způsobem přispěl ke zvýšení počtu žen vyšetřených každý měsíc v národním screeningovém programu.

 

Aktuální podíl žen z cílové populace programu, které už měly alespoň jedno preventivní mamografické vyšetření, je tak v ČR vysoký – přes 60 % žen ve věku 45–69 let. Tato věková skupina žen má podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR nárok na bezplatné mamografické vyšetření každé dva roky. Mnoho žen se však neúčastní prohlídek pravidelně, což je nezbytnou podmínkou vysoké účinnosti mamografického screeningu při záchytu zhoubných nádorů. „U žen, které na naši pozvánku nereagovaly, a nevyužily tedy své možnosti zúčastnit se vyšetření, lze stále očekávat dva až tři tisíce nezjištěných karcinomů. Tyto ženy se tak zbytečně připravují o možnost úspěšně se s tímto závažným onemocněním vypořádat,“ apeluje na ženy Pavel Horák.

 

Tereza Květoňová

Vedoucí oddělení veřejných záležitostí VZP ČR

Reklama