Klasická cytologie

Bývá označována také jako PAP Test podle jejího tvůrce, řeckého doktora G. Papanicolaoua. Právě ten v minulém století vyvinul speciální metodu barvení odebraného vzorku buněk. Cytologie na tomto principu v ne příliš pozměněné formě funguje dodnes. Více než 70 let. Za život i zdraví jí od té doby vděčí nekonečné zástupy žen, u nichž odhalila zhoubné onemocnění včas. V Česku je součástí pojišťovnou hrazeného screeningového programu. Každoročně ji díky tomu mohou zdarma podstoupit všechny ženy od 15 let věku.

Provádí se tak, že gynekolog přes pochvu odebere vatovou štětičkou z děložního hrdla vzorek buněk. Ty pak nanese na sklíčko a odešle do laboratoře. Tam odebraný materiál obarví a prohlédnou pod mikroskopem. Odborníci v něm hledají buňky, na nichž jsou patrné předrakovinové změny. Bohužel se ale stává, že lidské oko někdy pozměněné buňky přehlédne. Citlivost této metody umožňuje záchyt jen kolem 50 až 70 % abnormálních nálezů. Přesto cytologický stěr zůstává účinným prostředkem k vyhledávání předrakovinových změn, aby se včas zabránilo vzniku a růstu karcinomu děložního hrdla. Určitě ho z pravidelných vyšetření nevyřazujte.

hpv.jpg
Zdroj foto: Shutterstock

LCB neboli Liquid Based Cytology

Jde o vylepšenou formu klasické cytologie. Označuje se také jako ThinPrep PAP Test. V čem se liší? Hlavně ve způsobu přípravy vzorku. Gynekolog vloží kartáček s odebraným vzorkem z děložního hrdla do zkumavky se speciální fixační tekutinou a „vypere“ ho v ní. Celou zkumavku následně odešle do laboratoře.

Tam z materiálu odebraného do tekutiny odstraní nežádoucí látky (krev, hlen…) a teprve pak vyrobí preparát na sklo. Následně už je postup shodný s klasickou cytologií. Vzorek je obarven a zkoumán pod mikroskopem. Výhodou ale je, že pokud laborant podezřelé buňky odhalí, nemusí žena ihned na dodatečné cytologické vyšetření. Vzorek v tekutině totiž lze skladovat až šest týdnů, takže je možné opětovně ho použít. Například k přesnějšímu HPV DNA testu, o kterém bude řeč níže. Jenže ani v tomto případě nenabízí LBC vyšetření větší přesnost. Počet záchytů abnormálních nálezů zůstává na 50 až 70 % jako u klasické cytologie.

Jinak tomu je v případě, že vzorek následně vyhodnotí ještě počítač. Ten naskenuje celé mikroskopické sklíčko připravené technikou LBC s buňkami děložního čípku a označí podezřelé či rakovinové buňky s mnohem větší přesností. Eliminuje totiž možnost takzvaných vyhledávacích chyb. Je třeba ale počítat s tím, že za odběrový set s fixační tekutinou si připlatíte 500 Kč, zdravotní pojišťovna ho nehradí.

Pořád ale platí, že cytologický stěr, bez ohledu na způsob odběru nebo zpracování, stanovuje až buněčné změny. Tedy vyhledává ženy, které už jsou nemocné.

hpv-test.jpg
Zdroj foto: Shutterstock

HPV DNA test

S pomocí HPV DNA testu se stanovuje přítomnost infekce rakovinotvornými typy lidského papilomaviru (human papillomavirus, HPV). Právě ten je ve většině případů zodpovědný za onemocnění rakovinou děložního čípku. Odhalit ho pomůže analýza DNA. Test pracuje na principu citlivé metody PCR, kterou dobře znáte z období COVID-19.

Odběr vzorku se provádí podobně jako při cytologii - pomocí speciálního kartáčku z povrchu děložního čípku a z jeho kanálku. Oproti cytologickému stěru může HPV test vyžadovat poněkud větší razanci, a tak je pravděpodobné, že po odběru může žena zaznamenat slabé vaginální zakrvácení.

Výhodou HPV DNA testu je to, že dokáže odhalit ženy nejen už nemocné, ale i ty dosud zdravé, avšak v riziku. Využívají se dva druhy testů. HPV DNA test je vhodný jako součást preventivní prohlídky, protože prokazuje přítomnost jakékoliv infekce – aktivní i latentní („spící”), případně dokládá vyléčení po konizaci. Test HPV mRNA prokazuje pouze aktivní infekci a je vhodný zejména pro pacientky s nejasným a hraničním výsledkem cytologického stěru. Oba testy pokrývají stanovení 13 až 14 typů vysoce rizikových typů HPV, které jsou příčinou předrakovinových změn a rakoviny děložního čípku.

„Data z české klinické studie LIBUŠE doložila, že díky zapojení HPV DNA testu do screeningu bylo již po prvním vyšetření zjištěno 4krát více závažných přednádorových změn na děložním čípku ve srovnání se samostatným cytologickým vyšetřením,“ uvádí onkogynekolog prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.

Negativní výsledek HPV DNA testu i cytologického stěru navíc přináší ženě velmi uklidňující informaci. „Negativní výsledek obou testů přinesl excelentní tříletý negativní předpoklad rozvoje závažných změn ve výši 99,7 %,“ doplňuje profesor Sláma. Při negativitě HPV testu je dostačující jeho opakování za 3-5 let.

HPV DNA test je vhodný jako doplněk gynekologické preventivní kontroly u všech žen nad 30 let. Důvodem věkového omezení je vysoká frekvence přechodných HPV infekcí u mladších žen, které jsou schopny většinu infekcí eliminovat vlastní obranyschopností.

HPV DNA test mají už od loňského roku v rámci prevence hrazený ženy ve věku 35 a 45 let. A dále se jedná o možnosti rozšíření na ženy ve věku 55 let. „Z lékařského pohledu je totiž i jednorázový odběr HPV testu u žen nad zatím stanovenou horní věkovou hranici velmi vhodný,“ vysvětluje profesor Sláma. Zatím si ale musí test, stejně jako ostatní zájemkyně mimo kategorii 35 a 45 let, uhradit samy. Cena HPV DNA testu se pohybuje okolo 1 000 Kč. Některé zdravotní pojišťovny na něj ale pacientkám přispívají v rámci programů prevence.

Zdroj informací: prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D., brožura Prevence rakoviny děložního čípku očkováním a využitím HPV DNA testování - nejčastější otázky, Nemocnice Brandýs

Čtěte také: