Přesně před 30 lety, 24. února 1979, zemřel v Praze v nedožitých pětapadesáti letech významný český prozaik a autor novel a románů z doby okupace a února 1948, filmový a televizní scenárista, autor rozhlasových her a jeden z výrazných tvůrců poválečné prózy, Jan Otčenášek.

Narodil se v Praze, v roce 1924, v rodině truhláře. Studoval na obchodní akademii, kde roku 1943 maturoval. V roce 1944 byl totálně nasazen. Koncem války se Otčenášek zapojil do ilegálního hnutí mládeže ve skupině Předvoj. Po válce začal studovat estetiku, ale studia pak z rodinných důvodů zanechal. V letech 1947 až 1952 pracoval jako účetní. Od roku 1952 působil ve Svazu československých spisovatelů.

Až rok 1960 znamenal obrat v jeho kariéře, kdy se rozhodl pro svobodnou dráhu spisovatele z povolání. Po třinácti letech pak v roce 1973 začal pracovat jako dramaturg filmového studia Barrandov.

Jan Otčenášek publikoval v Literárních novinách, Hostu do domu, Květech, Plamenu, Rudém právu aj. Je autorem řady filmových a televizních scénářů (např. Byl jednou jeden dům).

Debutoval budovatelským románem Plným krokem. Do rozvoje poválečné prózy Otčenášek významně zasáhl románem Občan Brych.

Další Otčenáškova próza nese název Romeo, Julie a tma. Je to ztvárnění křehkého komorního příběhu studenta Pavla a židovské dívky Ester, kde se autorovi podařilo adekvátně postihnout nelidskost fašismu. K protektorátu se Otčenášek vrací románem Kulhavý Orfeus.

Doba okupace je jakýmsi katalyzátorem hodnoty lidských povah. Prózy Občan Brych, Romeo, Julie a tma a Kulhavý Orfeus spolu vzájemně souvisí problematikou mládeže na sklonku války a v prvních poválečných letech. Některé postavy skutečně přecházejí z jednoho díla do druhého, jiné si vzájemně korespondují jako společenské typy.

Na přelomu 60. a 70. let Otčenášek tematicky vychází ze současnosti. V satirické novele Mladík z povolání ironizuje přemíru erotické problematiky. V románu Když v ráji pršelo, i v některých televizních inscenacích, usiluje o podání obrazu spojením milostného motivu s činorodou prací.

Reklama