Přesně před 65 lety – 8. ledna 1943 – zemřel „přísný“ vyznavač společenských pravidel a etikety Jiří Guth-Jarkovský.

„Co má člověk uvnitř, to by mělo mít také vnější formu,“ říkával svého času Jiří Guth-Jarkovský.

Jeho etiketa je podle odborníků stále aktuální, byť zásady společenského chování, jak je ve svém Společenském katechismu popsal, se dnešním čtenářům mohou zdát úsměvné.

Povoláním středoškolský profesor Jiří Stanislav Guth se narodil 23. ledna 1861 v Heřmanově Městci. Sám sebe nejčastěji označoval za spisovatele – psal cestopisné i beletristické povídky, je autorem několika románů a nesčetného množství článků do novin a časopisů.

Účastnil se i práce na Ottově slovníku naučném, kde zpracovával hesla z hudebního, geografického a matematického oboru.

Olympijský výbor. Guth-Jarkovský sedí vpravoSvá díla Guth podepisoval různými pseudonymy, z nichž si jeden, Stanislav Jarkovský, roku 1919 dal oficiálně připojit ke svému jménu.

Úspěch Společenského katechismu jej povzbudil k vydání dalších spisů, například katechismu pro turisty, nazvaného Turistika, nebo dílka Tramvajový zřízenec po stránce společenské.

Jarkovský též spoluzakládal Mezinárodní olympijský výbor a stal se prvním ceremoniářem prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Sám holdoval sportu jen občas, jak nerad přiznával.

Reklama