Homeopatie je jednou z nejznámějších, ale zároveň i nejdiskutovanějších metod alternativní medicíny. Jedni ji vyzdvihují pro téměř zázračné účinky, další ji docela zavrhují nebo staví na úroveň placeba.

V letech 1984, 1989 a 1997 proběhla série pokusů, které měly jednoznačně potvrdit nebo vyvrátit účinnost homeopatické léčby. Žádný z dosud provedených výzkumů ani testů však nepotvrdil, že by účinnost této metody přesahovala efekt placebo.

Světová zdravotnická organizace (WHO) před užíváním homeopatik znovu varuje. Podle představitelů WHO jsou zcela neúčinná při léčbě závažných onemocnění, jako je tuberkulóza, dětská úplavice, malárie či AIDS. Někteří experti k těmto nemocem přiřazují i chřipku. Lékaři a výzkumníci upozorňují, že propagace homeopatických přípravků v rozvojových zemích ohrožuje lidské životy.

„Vyzýváme WHO, aby odsoudila propagaci homeopatik při léčbě TBC, dětské úplavice, chřipky, malárie a HIV. Homeopatika nechrání lidi před těmito nemocemi ani je neléčí. Když se použijí homeopatika místo efektivní léčby, budou ztraceny lidské životy," napsali odborníci z Velké Británie a afrických zemí.

„Nenašli jsme žádné důkazy, že by homeopatika přinášela jakékoli výsledky. Homeopatie se nezaměřuje na ošetření a prevenci dehydratace, což je v naprostém rozporu s vědeckými zjištěními a našimi doporučeními při léčbě průjmů, “ tvrdí o používání homeopatik při úplavici mluvčí z oddělení pro léčbu pro zdraví dětí a dospívajících.

V homeopatii platí jedno důležité pravidlo: Čím větší je podobnost mezi příznaky pacienta a příznaky, které vyvolává daná látka, tím vyšší ředění musí být použito. Tedy čím méně účinné látky lék obsahuje, tím má být účinnější.

Kritici oponují, že při tak vysoké ředění, které se nejčastěji využívá, je nepravděpodobné, že by v lahvičce byla alespoň jedna molekula účinné látky. „Pacient pak dostává jen čistou vodu či cukr,“ tvrdí známý skeptik Derren Brown.  

Homeopatie je jeden z nejznámějších oborů alternativní léčby, v roce 1810 ji sestavil a popsal německý lékař Samuel Hahnemann. Název je odvozený od dvou řeckých slov: homoios (stejný, podobný) a pathos (nemoc). A jak z překladu vyplývá, tato terapeutická metoda je založena na principu podobnosti. V praxi to znamená, že látky, které vyvolají u zdravého jedince nějaký soubor příznaků, jsou použity k léčbě nemocného, který právě těmito příznaky trpí. Dalo by se to přirovnat k hadímu jedu, který může být nejen smrtelným jeden, ale v jisté formě zároveň i sérem proti uštknutí.

 Věříte homeopatii, nebo souhlasíte s tvrzením lékařů?