Přestože sdružení se záhadným názvem K213 nedosáhlo úspěchu ani v jediném bodě svého „programu“, ústy svého předsedy vyjádřilo spokojenost a svou manifestaci pokládá za úspěšnou. Dalo by se říci, že nespokojení otcové, jimž byl po rozvodech s partnerkami znemožňován styk s jejich dětmi, se spokojeně rozešli. Média pečlivě zaznamenala jejich existenci i požadavky, my ženy jsme vstřebaly brilantní, džentlmenský slovník a „ocenily“ jejich odhodlání.

 

Pánové si na svém plácku před ministerstvem práce, kde srdnatě setrvávali celý minulý týden, hezky popovídali, několika zajímavými příměry z říše hospodářské fauny počastovali několik veřejně činných žen, čímž si příjemně namasírovali skřípnuté ego, pěkně si odpočinuli a odpochodovali domů, kde jim ty „feministické krávy“ patrně přihřály něco k jídlu. Vždyť jak se chudáčci asi při svém spravedlivém protestu a obětavém polehávání po chodníku asi stravovali? Ještě aby si uhnali žaludeční neurózu. Ale třeba jim křivdím, když mi takovýto způsob prosazení se připadá poněkud úsměvný, recesistický i agresivní, a patrně i zbytečný.

 

Proto jsem se zeptala přímo mluvčího a předsedy sdružení K213, pana Ing. Jiřího Fialy, co vlastně sdružení chce, a jakým způsobem toho hodlá dosáhnout.

 

Jiří Fiala (vpravo) byl poslední dny v ostrém zájmu médií.Pane Fialo, nevadí Vám, že jste svou manifestací vlastně ničeho nedosáhli? Konkurz nezrušili, paní Pavlová ve svém úřadu setrvává, pan Nečas se také nechystá sepisovat výpověď.

„Není pravda, že jsme ničeho nedosáhli. Podívejte se, jakou jsme přitáhli pozornost. Máme za sebou několik rozhovorů, ví se o nás, vzbudili jsme zájem médií a stoupla naše členská základna… To pokládám za úspěch."

 

Kolik máte vlastně členů?

„V současné době máme 550 členů."

 

Jací muži se na vás obracejí a co jim vlastně nabízíte?

„Pochopitelně jsou to muži, kteří mají pocit, že jim bylo nějakým způsobem ukřivděno, či se k nim stát jako k otcům nezachoval košer. Nabízíme bezplatné právní poradenství, též jistou formu psychologické pomoci a pochopitelně i možnost právního zastoupení. Zde jsme výrazně úspěšnější než komerční právníci."

 

To máte tak dobré advokáty?

„Myslím, že je to především v přesvědčení. Zájmem právníka je dle mého názoru nenaštvat soudce. No a nám jde především o zájmy otce a jeho dětí, které důsledně hájíme."

 

Nazval jste paní Pavlovou „feministickou krávou“. Můžete mi definovat slovo feministka? Jak se podle Vás taková žena chová?

„Je to podle mě osoba, která hájí výhradně zájmy žen, a dost často i svoje vlastní. Staví muže a priori jako nepřátele, bez toho, aby uvažovala nad dopadem, jaký bude její jednání mít."

 

Odcituji jednu Vaši myšlenku: „Výživné se vývojem doby stalo otevřeným nástrojem feministické justice k terorizování otců, zejména pak těch, kteří se této hloupé a zkostnatělé justiční struktuře staví na odpor.“ Pane Fialo, mezi soudci jsou i muži, a Vy mluvíte o feministické justici. Myslíte, že i muži jsou feministé?

„Jistě, například pan soudce Jirsa je feminista jako poleno."

 

Jak můžete  vědět, že člověk, kterého se chystáte zastupovat, není sám zloduch? Že ho jeho žena neopustila právem? Co když je to špatný člověk, který si na oběť jen hraje? Jak víte, že jste objektivní?

„Čteme spisy a rozvodové rozsudky, orientujeme se podle toho, co nám klient o svém případu předkládá. Po sousedech se ptát nechodíme. Navíc dnešní stav je takový, že se chtějí rozvádět především ženy, a to z 80 %. Většina z nich navíc ještě na rozvodu často slušně vydělá."

 

Byl jste nazván sexistou – jste sexista?

„Přiznám se, že jsem nevěděl, co to je, a tak jsem se podíval do slovníku. Odpověď – ne, nejsem."

 

Jste ženatý?

„Ne – jsem rozvedený."

Můžete mi říct, co by podle Vás měla mít ideální žena? Jaká by měla být, aby se Vám líbila?

„Měla by respektovat nebo mít pochopení pro mé názory a být mi názorově blízká. Měla by se mi líbit. Tedy být pro mě přitažlivá. Dřív jsem si myslel, že na tom tak nezáleží, ale to jsem přehodnotil. Měla by zvládat domácnost, i kdybychom se o domácí práce dělili. Měla by být intelektuálně na srovnatelné výši."

Máte nějaký idol ? Nějakou ženu, kterou byste jmenoval?
„Alici Masarykovou."

 

 

A nějakou, která ještě žije ? J

 „Condoleezza Riceová."

 

Názor je právem každé z nás. Můj je takový, že mi pan Ing. Fiala trošku připomíná historickou Vlastu. Musím ale přiznat, že když jsem s ním hovořila, působil příjemně. Rozvádět bych se s ním ovšem nechtěla.

 

Máte s rozvodem svou zkušenost? Myslíte, že má mít muž po rozvodu právo vychovávat své dítě? Nebo by mělo dítě samo říct, s kým chce trávit víc času? A má vůbec sdružení K213 šanci uspět?

 

Reklama