Zítřejší den je dnem velmi významným. Český i slovenský národ si připomene 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

Svatí Konstantin (Cyril)a Metoděj, označování také jako bratři ze Soluně, Apoštolové Slovanů nebo Slovanští věrozvěstové, k nám dorazili v roce 863 z daleké Konstantinopole. Cílem jejich misie bylo vzdělat slovanský národ a vytvořit pro něj první slovanské písmo a církevní jazyk. Vytvořili písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk.
Slované obývající Velkou Moravu je přijali za své učitele, díky nimž se pak naučili číst a psát. Mohli tak více porozumět i slovům při bohoslužbě a dospět k duchovní realizaci.

obrazek.png

Foto: Shutterstock

Užijte si prodloužený sváteční víkend, jehož součástí je také výročí následujícího pátečního dne:
upálení mistra Jana Husa.

Reklama