Zítřejší den je dnem velmi významným. Český i slovenský národ si připomene 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

Svatí Konstantin (Cyril)a Metoděj, označování také jako bratři ze Soluně, Apoštolové Slovanů nebo Slovanští věrozvěstové, k nám dorazili v roce 863 z daleké Konstantinopole. Cílem jejich misie bylo vzdělat slovanský národ a vytvořit pro něj první slovanské písmo a církevní jazyk. Vytvořili písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk.
Slované obývající Velkou Moravu je přijali za své učitele, díky nimž se pak naučili číst a psát. Mohli tak více porozumět i slovům při bohoslužbě a dospět k duchovní realizaci.

cyril

Letošní kulaté výročí jejich příchodu je velkou událostí zejména pro Moravu, jejíž centrem je Velehrad.
Každoroční slavnosti na Velehradě vyvrcholí dnes a zítra. 4–5. července 2013. O podrobném programu se můžete dočíst na: www.velehrad.eu
V rámci státního svátku ČR jsou tyto oslavy již tradičně národním projektem Dny lidí dobré vůle.

velehrad

Velehrad

Příchod Cyrila a Metoděje však není oslavován jen na Velehradě. Tento významný svátek si připomenou lidé po celé republice. Na mnoha místech probíhá velké množství projektů: výstavy, konference, přednášky, semináře, koncerty, bohoslužby, vzdělávací i interaktivní programy pro děti a mládež.
Jedinečným projektem je také filmový projekt „Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů“, mapující život a dílo slovanských věrozvěstů.

Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů

Cílem všech těchto oslav je vybudování obecného povědomí o Cyrilu a Metoději, o přínosech jejich misie v oblasti kultury, náboženství, písma, vzdělanosti apod.
Oslavy by však neměly být chápány pouze jako čistě církevní, protože věrozvěstové stáli také u počátků naší státnosti.
Oslavy také nemohou být pouze české nebo moravské, protože cyrilometodějská misie sehrála významnou roli v dějinách většiny slovanských národů.

Užijte si prodloužený sváteční víkend, jehož součástí je také výročí následujícího sobotního dne:
upálení mistra Jana Husa.

O tom ale zase někdy příště.

Použitý zdroj: www.velehrad.eu

Reklama