Poprvé by mělo být miminko prohlédnuto pediatrem do 2 dnů po propuštění z porodnice. Většina lékařů si novorozence nezve do ordinace, ale na „vstupní prohlídku“ za ním přijede k vám domů.

bab.jpg
Foto: Shutterstock

První prohlídka v ordinaci dětského lékaře čeká miminko v jeho 14 dnech. Tam ho zváží, změří, vyšetří jeho psychomotorický vývoj a naordinují užívání vitaminu D (pozor, předepisovaný Vigantol může způsobovat bolení bříška). Zároveň dostanete doporučení k odbornému vyšetření kyčlí u ortopeda, kterého je třeba navštívit mezi 3. a 6. týdnem věku dítěte.

Preventivní prohlídka v 6 týdnech věku vypadá podobně jako ta ve dvou týdnech. Lékař opět miminko přeměří a zváží, zkontroluje jeho reflexy, jak drží hlavičku nebo zda dokáže pohledem fixovat daný předmět.

Ve dvou měsících čeká kojence první povinné očkování, a to hexavakcínou. Ta ho má chránit proti šesti nemocem – záškrtu, tetanu, černému kašli, hepatitidě B, dětské obrně a onemocnění způsobené Hemofilem influenzae B. Odložit ho ale můžete až na prohlídku ve 3. měsíci života miminka.

Ve třech měsících věku podstoupí miminko stejnou prohlídku vývoje, jak předešlý měsíc. A pokud nebylo očkované první dávkou hexavakcíny, dostane ji nyní. 

Preventivní prohlídka ve 4 měsících zahrnuje znovu běžné vyšetření fyzického vývoje (měření, vážení, poslech srdce, prohmatání bříška…), ale také reakci miminka na zvuk, a jak jej sleduje zrakem. Zároveň dostane 2. dávku hexavakcíny, případně i druhé očkování proti pneumokokům. U chlapců lékař zkontroluje varlata.

Na půlroční prohlídce sleduje lékař kromě růstu miminka také jeho schopnost přetočit se z bříška na zádíčka a jeho reakce na okolí. Zároveň by měl rodičům připomenout důležitost preventivní návštěvy stomatologa.

V osmi měsících pediatr dítě opět přeměří a zkontroluje po fyzické stránce a zhodnotí také jeho pokroky ve vývoji. Důkladněji zkontroluje sluch a zrak.

Klasická kontrola vývoje miminka následuje i v deseti měsících věku.

V jednom roce lékař batole opět důkladně přeměří a vyšetří. Posuzuje růst a vývoj, zkontroluje zrak a sluch. Provede kontrolu vývoje řeči, poučí o hygieně dutiny ústní, individuálně zváží příjem fluoridů a provede kontrolu chrupu. Doporučí první preventivní návštěvu zubního lékaře, pokud už jste ho již s dítětem nenavštívili. Pak následuje přeočkování 3. dávkou hexavakcíny. Tu by dítě mělo dostat mezi 11. a 13. měsícem věku. Přeočkování proti tetanu, záškrtu a černému kašli je až v 5. až 6. roce, další přeočkování proti tetanu, záškrtu, černému kašli a dětské obrně pak mezi 10. a 11. rokem.

Mezi 13. až 18. měsícem je čas na očkování první dávkou kombinované (MMR) vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (přeočkování mezi 5. a 6. rokem). Pokud zvolíte ten pozdější termín, můžete očkování spojit s preventivní prohlídkou v roce a půl. Během ní lékař opět posoudí tělesný i psychomotorický vývoj dítěte a vyšetří stav velké fontanely. Zaměří se i na rozvoj řeči a sociální chování dítěte, což souvisí i s vyšetřením za účelem včasné diagnostiky poruch autistického spektra (PAS).

Pak vás čeká na rok a půl klid. Znovu se na preventivní prohlídku vypravíte až s předškolákem, tedy ve 3 letech. Poté už jsou kontroly nastaveny ve dvouletých intervalech, jako u dospělých. Poslední všeobecná preventivní prohlídka dětí se pak provádí před ukončením péče u praktického lékaře pro děti a dorost, nejpozději před dovršení 19 let.

Zdroj informací: Všeobecná zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna, PediaMed

Čtěte také: