Přestože stále platí pravidlo, že je pro obyvatele České republiky možné změnit zdravotní pojišťovnu pouze jednou ročně, v roce 2016 jsou novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění povoleny přestupní termíny dva. Ti, kteří o změně přemýšlí, mají aktuálně šanci podat platnou přihlášku do konce září, u nové zdravotní pojišťovny budou poté zaregistrováni od 1. ledna nového kalendářního roku.

Přechod k jiné zdravotní pojišťovně

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění povoluje dva přestupní termíny v roce. První termín k registraci je možný od 1. ledna do 31. března, kdy se klientem nově zvolené pojišťovny stanete od 1. července stávajícího roku. Druhý termín je právě v těchto dnech aktuální, podáte-li platnou přihlášku od 1. července do konce září, klientem nové zdravotní pojišťovny se stanete od 1. ledna následujícího roku. S rozvojem technologií k registraci již není nutná návštěva kamenné pobočky, vše je možné provést i online. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky navíc zájemcům nově nabízí podepsání přihlášky skrze chytrý mobilní telefon. „Na telefonu je třeba mít nainstalovanou aktuální verzi internetového prohlížeče a mít aktivní připojení na internet. K podpisu poté slouží dotykový displej telefonu. Vše ostatní je jednoduché, aplikace zájemce přesně navede a celý proces je hotov za pár minut. Pokud zájemci o přestup chytrý telefon nevlastní, je možné na webových stránkách vyplnit přihlášku v PDF či se zastavit na kterékoli pobočce ZP MV ČR, kde vám rádi s registrací pomohou.“, uvádí generální ředitel největší zaměstnanecké pojišťovny v ČR David Kostka.

foto insurance

Foto: Shutterstock.com

Důvody pro přestup

Měnit zdravotní pojišťovnu jen na základě poutavé náborové akce, je krátkozraké a nepříliš rozumné řešení. Změně pojišťovny, jež za vás bude odvádět ze zákona povinné zdravotní pojištění, by měla předcházet zralá úvaha. Častou chybou je pouhopouhé sledování výše příspěvků pro pojištěnce. Hledět by se mělo totiž především na stabilitu a tradici na českém trhu, od čehož se odvíjí další náležitosti jako spolupráce s lékaři a zdravotnickými zařízeními po celé České republice a hlavně jistota plnění závazků.

Volbu pojišťovny není v žádném případě vhodné uspěchat. Navíc se ukazuje, že nemalé procento lidí si například ani není vědoma toho, jaké bonusy od pojišťovny může obdržet. Kromě zmíněných finančních příspěvků, jsou to i preventivní programy, které mohou leckdy pomoci ke zdraví.

Reklama