Nechávají své děti očkovat? A pokud ne, tak proč? Nejen na tyto otázky nám jich v anketě odpovědělo 711.

Abychom byli úplně přesní, odpovídaly nejen maminky, byť jich byla naprostá většina (92 %), ale do ankety se zapojili také tatínkové (8 %). Tito rodiče pocházeli ze všech koutů České republiky, z velkých měst i malých obcí.

Kde čerpáme informace?
Ať už jsou informace rodičů o očkování jakékoli, nejčastěji se shodli na tom, že je mají od pediatra (74 %). Přes 15 % respondentů pak hledalo na internetu. Ostatní zdroje informací už zmínilo jen malé procento dotázaných. Například od své rodiny čerpají 3 %, od kamarádek či jiných maminek necelá 3 % a z médií necelá 2 %. Tyto zdroje pak většinou také považují za důvěryhodné. Nejvíce dotázaných důvěřuje hlavně dětskému lékaři - přes 83 %, a internetu 9 %.
Považují ale rodiče informace od pediatra za dostatečné k tomu, aby se mohli ohledně očkování rozhodovat? Z 84 % ano, více faktů by ocenilo přes 15 % respondentů.
5acf4914a7938obrazek.png

Necháváme děti očkovat?
Naprostá většina rodičů nechává své děti očkovat (96 %), pouze 30 rodičů (4 %) vakcinaci odmítá. Z jakého důvodu? Často proto, že s očkováním jako takovým nesouhlasí a považují je za zbytečné (15 %). Tito rodiče mají také z minulosti s očkováním špatné zkušenosti (15 %). Že očkování poškozuje zdraví, to si ale myslí jen 1 % dotázaných, kteří nenechávají své děti očkovat.

A co nepovinné očkování?
I nepovinnými vakcínami chrání své děti většina dotázaných - 67 %. Která to jsou? Nejčastěji volí vakcinaci proti pneumokoku (59 %), klíšťové encefalitidě (38 %), rotavirům (34 %), meningitidě (15 %) nebo papilomavirům (HPV) (9 %).

Z jakého důvodu se nepovinným očkováním vyhýbají ostatní dotázaní rodiče? Nejčastěji proto, že jim připadá jako příliš velká zátěž pro dětský organismus (46 %). Dalším velkým NE pro nepovinné očkování je jeho zpoplatnění (21 %). Jako o zbytečném hovoří o nepovinném očkování 6,5 % a špatné zkušenosti s ním zmiňuje 10 % respondentů.

Co nejlépe vyjadřuje názor dotázaných rodičů na nepovinné očkování?
Vadí mi, že očkování je nutné hradit, proto dítě očkovat nenechám. (4 %)           
Vadí mi nutnost očkování hradit, ale kvůli zdraví dítěte ho zaplatím. (22 %)              
Nutnost hradit nepovinné očkování mi nevadí, jsem za tu možnost rád/a. (8 %)
Vadí mi příliš mnoho očkování, je to zátěž pro dítě. (33 %)            
Doporučení lékaře je pro mne důležitější než to, zda je očkování hrazené, nebo nehrazené pojišťovnou. (27 %)             
Očkování nevěřím. (3 %)              

Máme zkušenost s nemocemi?
K ochotě rodičů očkovat své děti zcela jistě vede i zkušenost s nejrůznějšími onemocněními. Ve svém okolí se s nimi totiž setkává naprostá většina z nich. Člověka, který onemocněl například zápalem plic, má ve svém okolí 44 % dotázaných. Jejich blízcí či známí ale bojovali také se záněty středního ucha (61 %), klíšťovou encefalitidou (28 %), zánětem mozkových blan (17 %), spalničkami (17 %) nebo záškrtem (1 %).
Proto není divu, že obavy z možného návratu nemocí, které byly díky očkování potlačeny, má nadpoloviční většina maminek a tatínků (59 %). Návratu černého kašle, spalniček, záškrtu a dalších takových chorob, s nimiž se dnes naštěstí běžně nesetkáváme, se nebojí 40 % dotázaných.

Co nám říká slovo pneumokok?
Že o nemoci jménem pneumokok vůbec nic neví, k tomu se přiznalo přes 14 procent rodičů. Ostatní pak měli zaškrtnout odpovědi, které považovali za pravdivé.

  • Že není pneumokok nebezpečný, to si naštěstí myslí jen něco málo přes 2 % respondentů. I to je ale vysoké číslo vzhledem k faktu, že může jít až o život ohrožující infekci.
  • Pneumokok může způsobit zápal plic. (29 %)
  • Pneumokok může způsobit zánět středního ucha. (21 %)
  • Pneumokok může způsobit meningitidu. (30 %)
  • Pneumokok může způsobit zánět nosních dutin. (2 %)

O možnosti nechat dítě očkovat proti pneumokoku přitom podle odpovědí informoval pediatr 78 % dotázaných. Pro možnost ochrany dítěte vakcinací se pak rozhodlo 51 % těchto rodičů. Proč je odmítlo, nebo s ním váhá zbylých 49 %?
Nejčastěji je za tím strach z možných nežádoucích účinků (36 %) a také příliš mnoho očkování naráz (29 %). Riziku komplikací nechce vystavovat své dítě zhruba čtvrtina (26 %) respondentů a obava z očkování obecně odrazuje na 15 % dotázaných. Následuje obava z příliš nízkého věku dítěte pro toto očkování (13 %), strach z propuknutí nemoci na základě očkování (12 %) a nedůvěra, že by mohlo skutečně fungovat (10 %).5acf477fd00f7obrazek.png

Bojujeme proti klíšťové encefalitidě?
Proti závažnému onemocnění přenášenému klíšťaty chrání své děti dobrovolným očkováním 29 % dotázaných rodičů. Proč ne ostatní? Nejčastěji prý proto, že nechtějí dítě vystavovat riziku komplikací (24 %) a ze zdravotních komplikací po očkování mají strach (23 %). Obavu z očkování obecně přiznalo 13 % respondentů. Nemalé procento (15,4 %) oslovených maminek a tatínků však odmítá platit za očkování, které podle nich má být zdarma. Dalšími důvody proti očkování bylo i špatné načasování, tedy promeškání očkování před sezónou klíšťat (13 %) nebo nedůvěra v jeho účinnost (13 %).

Uložit

Reklama