boostrixNěkterá očkování aplikovaná v dětství nemají dlouhodobý účinek, a dospělí tak již nejsou proti daným infekčním nemocem chráněni. Již v 25 letech je potřeba si pohlídat první přeočkování proti tetanu, eventuálně i proti černému kašli, u kterých je pro udržení ochrany potřeba přeočkovávat každých 10–15 let. Přeočkování proti černému kašli minimálně jednou v dospělosti je součástí Národní strategie očkování proti pertusi, kterou vydala Národní imunizační komise (NIKO) v červenci 2011. V souladu s touto strategií se dospělí mohou chránit kombinovanou vakcínou, která prodlouží ochranu zároveň proti tetanu, černému kašli a záškrtu.

Černý kašel je vysoce nakažlivé onemocnění, které se přenáší kapénkovou infekcí. Nejedná se přitom v žádném případě o vymýcenou nemoc. V České republice výskyt nemoci v posledních letech naopak vzrostl a pohybuje se na úrovni výskytu v 60. letech minulého století.

Onemocnění se obvykle zpočátku podobá obyčejnému nachlazení, později pak bývá provázeno opakovanými záchvaty kašle, které mohou nemocného na řadu týdnů výrazně omezit v běžných aktivitách. Mezi časté komplikace patří zvracení, celkové vyčerpání a poruchy spánku. Část pacientů může také trpět dušností, potížemi s udržením moči a dalšími obtížemi.

Po prodělání černého kašle přetrvává ochrana zhruba 4 až 20 let, po očkování 3 až 12 let. Proti černému kašli se u nás plošně očkují jen děti, dospělí tak již obvykle chráněni nejsou.

Na přeočkování proti černému kašli je výhodné si vzpomenout právě při potřebě prodloužení ochrany proti tetanu. Vhodným okamžikem je třeba první přeočkování proti tetanu v dospělosti ve věku 25 let. Pro obě nemoci je totiž doporučováno přeočkování v podobném intervalu a dá se proti nim očkovat jednou vakcínou.

Kombinovaná vakcína Boostrix, jedna z vakcín proti černému kašli dostupných na našem trhu, umožňuje pohodlně prodloužit ochranu nejen proti černému kašli, ale i proti tetanu a záškrtu. Možnost očkování konzultujte se svým lékařem.

Vakcína Boostrix inj. stříkačka, adsorbovaná vakcína proti difterii, tetanu a pertusi (acelulární komponenta) se sníženým obsahem antigenů je vázána na lékařský předpis a není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před aplikací si prosím přečtěte příbalovou informaci. Minimální doporučený odstup od posledního přeočkování proti tetanu a/nebo záškrtu je 1 rok.

Reklama