virRotavirová gastroenteritida je vysoce nakažlivé, opakující se onemocnění, které nejčastěji postihuje děti mezi 6. - 24. měsícem věku. Může být provázena těžkými průjmy, opakovaným zvracením, bolestí břicha a dalšími příznaky, které se mohou projevovat po dobu 2 - 7 dní. V akutních případech může docházet až ke dvaceti epizodám průjmů a zvracení denně, což může vést k velmi těžké ztrátě tekutin a následné hospitalizaci dítěte.

Výskyt rotavirových onemocnění v ČR a ve světě

Ze statistik vyplývá, že až 95 % dětí prodělá rotavirovou gastroenteritidu před svými pátými narozeninami, přičemž zvlášť závažný průběh může mít onemocnění u dětí do dvou let. Ročně jen v Evropské unii onemocní rotavirovou gastroenteritidou téměř 4 miliony malých pacientů.

V evropských nemocnicích jsou rotaviry příčinou každé druhé hospitalizace u dětí do pěti let věku v důsledku gastroenteritidy.

U dětí do dvou let je rotavirová gastroenteritida jednou z nejčastějších příčin hospitalizace. Pokud je dítě nutné hospitalizovat, v nemocnici stráví průměrně tři až šest dnů.

Z průzkumů v roce 2009 vyplynulo, že v České republice je proti rotavirům naočkováno pouze 1 - 2 % dětí. V porovnání s ostatními zeměmi ve střední Evropě v oblasti prevence jednoznačně zaostáváme.

rotavirRotavirová gastroenteritida je sezónní onemocnění, které se nejčastěji objevuje v období leden až květen. Téměř 3 miliony dětí jsou v Evropě každoročně ošetřeny v domácím prostředí, až 700 tisíc dalších musí v důsledku nemoci navštívit lékaře, 87 tisíc případů vyžaduje hospitalizaci a 231 dětí této nemoci podlehne.

Nebezpečí jménem rotaviry

Rotavirovou gastroenteritidu způsobují viry z čeledi Reoviridae, tzv. rotaviry. Pod mikroskopem vypadají jako kolečka s malými výběžky. Tyto viry jsou velmi stabilní, odolné a v ideálních podmínkách se dokáží velmi rychle rozmnožovat. Rotaviry infikují povrch střevní výstelky, brání střevu absorbovat vodu a základní minerály, což vede k dehydrataci dítěte a v akutních případech i nutnosti hospitalizace.

Rotaviry jsou vysoce nakažlivé. K jejich přenosu dochází především orální cestou, a to nejčastěji kontaktem s kontaminovanými předměty (hračky, přebalovací pult atd.) či nakaženými osobami. Rotavirová gastroenteritida má obvykle nejtěžší průběh u kojenců a malých dětí. Ačkoliv bývá každé další opakování nemoci o něco mírnější, představuje zbytečné trápení nejen pro dítě, ale i celou rodinu.

Rotavirová gastroenteritida - rizikové faktory

rotavirRiziko nákazy rotavirovou gastroenteritidou, závažnost jejího průběhu i pravděpodobnost a délku hospitalizace dítěte neumíme předpovídat.

Rotavirové infekci se téměř nedá vyhnout. Lze se však vyvarovat případům, kdy zcela dehydratované dítě končí v důsledku rotavirové gastroenteritidy v kritickém stavu na infekčním oddělení.

Nejlepší prevencí je očkování

Více než 95 % případů rotavirové gastroenteritidy je v Evropě způsobeno pěti typy rotavirů. Jejich spektrum se liší nejen v jednotlivých evropských zemích, ale také v různých ročních obdobích.

Prevence gastroenteritidy v podobě důsledného dodržování hygienických zásad (např. časté mytí rukou, pravidelná dezinfekce hraček a povrchů) má pouze částečný efekt na šíření infekce. Jedinou skutečně účinnou ochranou proti rotavirové gastroenteritidě je včasné očkování.

Rotavirové vakcíny jsou doporučovány pro plošné očkování kojenců Světovou zdravotnickou organizací a řadou dalších mezinárodních organizací a expertních skupin.

Vakcína RotarixTM byla v Evropě zaregistrovaná v únoru roku 2006 jako první očkovací látka proti rotavirové gastroenteritidě. V témže roce obdržela prestižní cenu UK Prix Galien, která ocenila přínos vakcíny na poli moderní medicíny.

Vakcína je určená pro kojence od 6. týdne života a podává se pouze ve dvou perorálních dávkách - pro děti je tedy nebolestivá, protože je podávána ústy. Druhá dávka by měla být aplikována před dovršením 24. týdne věku dítěte, minimálně však 4 týdny po první dávce.

Vakcínu RotarixTM lze bezpečně podat současně s kombinovanou vakcínou Infanrix Hexa (tzv. hexavakcínou) i s vakcínou proti invazivním pneumokokovým onemocněním Synflorix. Očkování proti rotavirům není součástí povinného očkovacího kalendáře. Vakcína proto není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Rodiče ji mohou pro své dítě zakoupit v rámci tzv. nadstandardního očkování. Vakcína RotarixTM je registrovaný léčivý přípravek a je vázaný na lékařský předpis.

Více informací naleznete na www.rotarix.cz.

Rotavirová infekce v šesti bodech

1. Téměř 95 % dětí prodělá rotavirovou gastroenteritidu před svými pátými narozeninami, nejvíce případů je u dětí do dvou let věku.
2. Rotavirová gastroenteritida je vysoce nakažlivé onemocnění, které se šíří převážně orální cestou.
3. Rotavirová infekce se může projevit středně až velmi těžkými průjmy, opakovaným zvracením, bolestí břicha a horečkou.
4. V akutních případech dochází k život ohrožující dehydrataci dítěte a je nutná hospitalizace.
5. Prevence onemocnění prostřednictvím zvýšených hygienických opatření není dostatečná. Pokud rodiče nechtějí riskovat nákazu rotaviry, je vhodné nechat dítě včas očkovat.
6. Vakcína RotarixTM poskytuje spolehlivou ochranu proti rotavirové gastroenteritidě. Vakcína je určena pro kojence od 6. týdne života a podává se dětem orálně ve dvou dávkách.

GlaxoSmithKline - specialista v oblasti očkování

Farmaceutická společnost GlaxoSmithKline (GSK) patří mezi největší celosvětové farmaceutické společnosti s vlastním výzkumem a vývojem nových léků. Posláním společnosti GlaxoSmithKline je zlepšit kvalitu lidského života tím, že umožní lidem být aktivnější, cítit se lépe a žít déle.

Výzkumu a vývoji vakcín se GlaxoSmithKline věnuje už více než 50 let a patří mezi největší světové dodavatele. GSK Biologicals (GSK Bio) sídlí v Rixensartu v Belgii, kde je soustředěna většina aktivit GlaxoSmithKline na poli výzkumu vakcín, vývoje a jejich výroby. V Belgii zaměstnává více než 5 000 lidí (8 000 pak celosvětově), z nichž přes 1 500 jsou vědečtí pracovníci, zapojení do hledání inovativních vakcín a vývoje cenově přijatelných a vhodných kombinovaných produktů pro zdraví miliard lidí všech generací na celém světě.

GSK Biologicals v roce 2008 distribuovalo více než 1,1 miliard dávek vakcín do 176 zemí světa, což představuje 3 miliony očkovaných každý den. Z celkového množství více než jedna z deseti dávek byla kombinovaná pediatrická vakcína, která chrání děti na celém světě až proti šesti nemocem v jediné vakcíně. Více informací o společnosti GlaxoSmithKline najdete na www.gsk.cz.