90 % MATEK UVAŽUJE O OCHRANĚ SVÝCH DCER PROTI RAKOVINĚ DĚLOŽNÍHO ČÍPKU POMOCÍ OČKOVÁNÍ
NEJVĚTŠÍ DŮRAZ KLADOU NA ÚČINNOST OČKOVACÍ LÁTKY

Výzkumná agentura STEM/MARK realizovala letos v březnu průzkum mezi českými matkami 10-13letých dívek na téma Očkování proti rakovině děložního čípku. Jeho výsledky jasně ukázaly, že tato nemoc patří z hlediska nádorových onemocnění spolu s rakovinou prsu mezi ty nejobávanější.

čipek

Česká republika se řadí v rámci Evropské unie mezi státy s nejvyšším výskytem rakoviny děložního čípku. Z výzkumu vyplynulo, že se tohoto nádorového onemocnění ženy velice obávají. Téměř všechny respondentky jsou informovány, že se lze nechat proti rakovině děložního čípku očkovat a 90 % z nich plánuje očkováním chránit svoji dceru.

Většina z dotazovaných matek už ale neví, že si může vybrat z více vakcín. Při volbě očkovací látky je pak pro většinu z nich prioritní výše ochrany proti rakovině děložního čípku. Nejnovější data vakcíny Cervarix potvrzují 93% ochranu* proti těžkým změnám na děložním čípku a jejich rozvoji v rakovinu bez ohledu na typ HPV viru, který rakovinu může vyvolat. Účinnostní data této vakcíny prokazují, že včasné očkování dívek před zahájením sexuálního života snižuje riziko rozvoje těžkých přednádorových změn, ze kterých se může vyvinout rakovina děložního čípku o více než 90 %.

čipek

Důležitý faktor při výběru očkovací látky představuje pro matky také její bezpečnost. Vakcína Cervarix má registraci ve 117 zemích světa a od uvedení na trh již bylo aplikováno 30 milionů dávek. Očkovací látka obsahuje viru podobné neinfekční částice, které nemohou vyvolat samotné onemocnění.
Průzkum se zabýval také informovaností respondentek o způsobu nákazy rakovinou děložního čípku. 80 % oslovených matek vědělo, že toto onemocnění způsobuje infekce viry HPV (lidskými papilomaviry). Naproti tomu na otázku, zda je podle jejich názoru rakovina děložního čípku dědičná, téměř polovina respondentek uvedla, že neví, a dokonce čtvrtina žen si myslí, že ano.

Od dubna 2012 mají všechny 13leté dívky očkování plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Tato skutečnost je známa více než 60 % dotazovaných. 90 % matek tuto příležitost vítá a plánuje ji využít. Na otázku, zda by raději realizovaly očkování svých dcer u pediatra nebo u gynekologa, se většina respondentek přiklonila k variantě očkování u pediatra. Vede je k tomu skutečnost, že právě pediatr zná podrobně zdravotní stav jejich dcery.

čipek

*Účinnost 93 % se vztahuje k těžkým přednádorovým změnám, které jsou posledním předstupněm před rakovinou děložního čípku.

Léčivý přípravek Cervarix, injekční suspenze, je vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 16, 18] určena k prevenci přednádorových změn a rakoviny děložního čípku, které jsou vyvolané určitými vysoce - rizikovými onkogenními HPV typy. O očkování proti rakovině děložního čípku se poraďte s ošetřujícím lékařem.

Reklama