S nástupem chřipkové sezóny je každý rok opakovaně upozorňováno na problém nízké proočkovanosti v České republice. Velmi alarmující je fakt, že očkování proti chřipce podceňují i sami zdravotníci, kteří jsou v úzkém kontaktu nejen s nakaženými, ale zejména s rizikovými skupinami, pro které může chřipka znamenat ohrožení na životě, v horším případě i smrt.

Příkladem by pro nás měly být Spojené státy, kde je od roku 2007 poskytování očkovací látky zdravotníkům zaměstnavatelem dokonce součástí akreditačního procesu zdravotnických zařízení. Díky tomu zde v sezóně 2010/11 dosáhla proočkovanost zdravotníků 63,5 % (ve zdravotnických zařízeních s povinnou vakcinací dokonce 98,1 %).

doktor1

V České republice je ve srovnání s USA nebo vyspělými zeměmi EU proočkovanost zdravotníků tristní. Přesné údaje o proočkovanosti zdravotníků v ČR ale neexistují a je velmi složité je získat. Proto nyní běží celoevropský projekt, který by tuto situaci zmapovat měl. V rámci projektu se zjišťuje, jaký je postoj lékařů vůči očkování proti chřipce, zda očkují své pacienty, zda se nechávají sami očkovat apod.

Jiná studie k očkování proti chřipce ukázala, že očkování snižuje počet nakažených zásadním způsobem. V jedné z nemocnic se během 12 let zvýšila proočkovanost zdravotníků ze 4 na 67 %. Ve stejném období laboratorně potvrzené případy chřipky mezi zdravotníky poklesly ze 42 na 9 %. Taktéž případy onemocnění mezi hospitalizovanými pacienty poklesly o 32 %.

Řešení přitom není složité – zdravotnická zařízení by měla dbát na očkování proti chřipce u veškerého personálu, který poskytuje zdravotní péči (včetně krátkodobě pracujícího personálu). Důraz by měl být kladen na očkování zdravotnických pracovníků, kteří poskytují péči osobám ve vysokém riziku vzniku chřipkových komplikací. „Pro chronicky nemocného pacienta v nemocnici je bránou infekce právě kontakt s personálem. Ovšem nejen nemocniční, ale i praktičtí lékaři mohou nakazit své pacienty. Být očkován proti chřipce by se mělo stát naprostou samozřejmostí u všech zdravotníků, i těch, kteří pracují například v domovech seniorů, LDN a dalších sociálních zařízeních,“ říká MUDr. Hana Roháčová Ph.D., primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce.

doktor

„V naší nemocnici je proočkovanost personálu vysoce nad celorepublikovým průměrem - dosahuje celkově kolem 16 %, konkrétně na naší klinice je to dokonce přes 20 %. Očkování proti chřipce u nás není povinné, ale uvědomujeme si, že tak chráníme nejen sebe, ale i naše pacienty,“ dodává primářka Roháčová.

Podle epidemiologů, kteří změny v českých zákonech prosazují, by měli být povinně očkováni ti zdravotníci, kteří pracují na rizikových odděleních. Jedná se hlavně o oddělení, kde pečují o pacienty s oslabenou imunitou, např. nemocné leukémií. Nejde ale pouze o pacienty - i samotní lékaři jsou v ohrožení, protože právě oni přicházejí s nemocnými nejčastěji do kontaktu. V České republice však lze přes všechny tyto argumenty sledovat trend spíše opačný – u dětí přecházíme z povinného očkování na očkování doporučené, naproti tomu ve vyspělých zemích na západ od našich hranic se často z chřipkové vakcinace stává očkování povinné.

bb

Více na: www.ockovaniprotichripce.cz.

Reklama