kid

„Každá vakcinace má svá pro a proti a má svá rizika. Bylo by dobré je předem zvažovat co nejkonkrétněji,“ říká MUDr. Hourová, dětská lékařka s homeopatickým vzděláním.

Zákonem č. 258/2000 Sb. , vyhláškami a jejich novelami je v našem státě uzákoněna povinnost podrobit děti v přesně stanoveném věku pravidelnému očkování. Každé z těchto očkování sestává z jedné až čtyř dávek vakcíny.

V průběhu prvních 15 měsíců života, už čtvrtý den po narození, očkujeme děti hned proti 10 nemocem. V prvním roce je to tuberkulóza, záškrt, tetanus, dávivý kašel, dětská obrna a žloutenka typu B. Ve druhém roce spalničky, zarděnky a příušnice. V pozdějším věku, až do 14. roku života, pak probíhá přeočkování proti některým z těchto onemocnění.

Děti, které se narodily před rokem 2001 a u nichž nebylo provedeno očkování proti žloutence typu B, jsou proti ní očkovány třemi dávkami ve dvanácti letech.

Následuje chřipka, encefalitida a jiná nepovinná očkování.

Jsou všechna očkování nutná a prospěšná?

Mezi lékařskou veřejností se názory na nezbytnost určitých očkování liší. Jiné bude hledisko rodiče, jiné dětského lékaře, jiné epidemiologa a ještě jiné infekcionistů, plicních specialistů, neurologů, imunologů a dalších.

Tak třeba plicní lékaři několik let upozorňovali a apelovali na posun očkování proti tuberkulóze z doby těsně po porodu.

Mimo jiné i z důvodu několika úmrtí po tomto očkování krátce po porodu v důsledku ještě nerozpoznaného těžkého defektu imunity. Podle nich by stačil posun na dobu kolem 7. měsíce života.


„Jsem pro posunutí očkování na pozdější termín. Tím by se zamezilo nežádoucím reakcím. Brzy po narození není ještě jasné, zda dítě netrpí poruchami imunity, takzvanou imunodeficiencí. V případě, že je naočkováno proti tuberkulóze, hrozí mu smrt,“ odpovídá na náš dotaz plicní lékařka Jana Suchá.

Po osmi letech přišlo v červenci letošního roku ministerstvo zdravotnictví se zrušením očkování novorozenců proti tuberkulóze. Podle návrhu by se nově proti tuberkulóze očkovaly pouze děti z rizikových skupin.

 
Dlouhá léta se ve světě ví, že na rozdíl od jiných očkování očkovací látka proti tuberkulóze nedokáže spolehlivě zabránit onemocnění, a navíc je její aplikace provázena vysokým výskytem komplikací. To vše za situace, kdy výskyt tuberkulózy v ČR je prakticky jeden z nejnižších v Evropě, nutně musí vést k přehodnocení názoru na toto očkování,“ píše se v důvodové zprávě k vyhlášce.

Vyhlášku připravila předchozí ministryně Dana Jurásková. Její nástupce v čele resortu Leoš Heger ji zatím nepodepsal.