Tuberkulóza, tetanus, záškrt… názvy těchto nemocí ještě dnes, kdy proti nim existuje účinné očkování, vzbuzují husí kůži. Díky pravidelnému očkování však tato smrtelná onemocnění v podstatě zmizela. V rámci pravidelného očkování jsou děti během svého raného dětství očkovány proti deseti závažným infekcím. První vakcína, která se dítěti aplikuje ještě v porodnici, je vakcína proti tuberkulóze. Zpravidla v devátém týdnu života dítěte začíná očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a hemofilové invazivní infekci (Hib). V jedné injekci jsou tak dítěti poskytnuty ochranné látky proti čtyřem závažným infekčním nemocem a snižuje se počet potřebných injekcí v prvním roce života, poskytují ochranu proti několika nemocem najednou.
Kdy a kolikrát se která očkovací látka dětem podává, je shrnuto do očkovacího kalendáře, který zahrnuje očkování proti tuberkulóze, tetanu, záškrtu, dávivému kašli, přenosné dětské obrně, spalničkám, příušnicím, zarděnkám a Haemophilu influenzae typu B.

4. den až 6. týden - Tuberkulóza
9. až 12. týden - Záškrt, tetanus, dávivý kašel a invazivní onemocnění způsobené Haemophilem influenzae typu B (1. dávka základního očkování) a virová hepatitida typu B (1. dávka)
10. týden až 18. měsíc - Dětská přenosná obrna (dvakrát za sebou v odstupu osmi týdnů, v celostátně stanovených termínech v březnu a květnu)
13. až 16. týden - Záškrt, tetanus, dávivý kašel a invazivní onemocnění způsobené Haemophilem influenzae typu B (2. dávka základního očkování) a virová hepatitida typu B (2. dávka)
17. až 20. týden - Záškrt, tetanus, dávivý kašel a invazivní onemocnění způsobené Haemophilem influenzae typu B (3. dávka základního očkování)
33. až 36. týden - Virová hepatitida typu B (3. dávka)
14,5 měsíc až 30. měsíc - Dětská přenosná obrna (dvakrát za sebou v odstupu osmi týdnů, v celostátně stanovených termínech v březnu a květnu)
15. měsíc - Spalničky, příušnice, zarděnky (1. dávka)
18. až 20. měsíc - Záškrt, tetanus, dávivý kašel a invazivní onemocnění způsobené Haemophilem influenzae typu B (4. dávka základního očkování)
21. až 25. měsíc - Spalničky, příušnice, zarděnky (2. dávka v odstupu 6 až 10 měsíců po prvním očkování)
2. rok - Tuberkulóza (přeočkování pouze tuberkulin negativních dětí bez jizvy po očkování)
5. rok - Záškrt, tetanus, dávivý kašel (přeočkování)
11. rok - Tuberkulóza (přeočkování pouze tuberkulin negativních dětí)
12. rok - Virová hepatitida typu B (pouze u dětí, které nebyly očkovány v prvních měsících života) – 3 dávky v rozestupu 0, 1 a 6 měsíců
13. rok - Dětská přenosná obrna (přeočkování)
14. rok - Tetanus (přeočkování, další vždy po deseti letech)

Od ledna 2003 existuje možnost nechat očkovat děti také alternativní vakcínou, kterou stát nehradí. Po aplikaci této moderní šetrnější vakcíny se u dětí objevuje výrazně méně nežádoucích účinků než při očkování celobuněčnou vakcínou, která se doposud celoplošně používá.
Od loňského roku bylo zahájeno také očkování proti virové hepatitidě typu B, a to jak u kojenců, tak zároveň dvanáctiletých. Od 15. měsíce jsou děti očkovány trojvakcínou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Proti dětské přenosné obrně jsou děti očkovány ve formě kapek, které dostanou na lžičce.