6200eb7d996b3cl.jpg
Foto: Shutterstock

Šedý prstenec na hranici oční rohovky nemá vliv na kvalitu vašeho zraku, ale může nasvědčovat jiným zdravotním problémům. Barva prstence nemusí být jen šedá, ale i modrá či bílá. Tento jev se nazývá arcus corneae senilis a je způsobený nahromaděním tukových usazenin v těle. Obvykle se objevuje u lidí nad šedesát let.

Studie publikovaná v Journal of Pharmacy & BioAllied Sciences nicméně ukázala, že není zcela výjimečné, aby se tento jev objevoval i u lidí starších čtyřiceti let. A ti by měli zpozornět. Zatímco u starších lidí jde obvykle o přirozený projev stárnutí, u mladších může jít o signál, že mají vysoký cholesterol, a tedy i vyšší riziko onemocnění srdce.

Je tedy vhodné, aby lidé kontrolovali nejen sami sebe, ale aby také pravidelně navštěvovali očního lékaře, který je může na tuto skutečnost upozornit. Pokud nemá dotyčný žádné problémy, je vhodné, aby mladší lidé chodili na oční ve dvou nebo tříletých intervalech. Lidé nad čtyřicet let by si potom měli nechávat oči kontrolovat častěji, například jednou ročně.

Zdroje: Wikiskripta, Solen, VZP, Journal of Pharmacy & BioAllied Sciences