konopiste.jpg
Zdroj foto: Shutterstock

František Ferdinand d´Este byl rakouský arcivévoda, následník rakousko-uherského trůnu a synovec císaře a krále Františka Josefa I. 1. července roku 1900 si vzal za ženu svou životní lásku Žofii Chotkovou, která sice pocházela ze šlechtického rodu Chotků, ovšem její rod nepatřil mezi příslušníky panovnických dynastií a jejich manželství tedy bylo považováno za nerovnorodé. Arcivévoda dokonce podepsat dokument, v němž se vzdával jakýchkoli nároků na trůn monarchie pro své budoucí potomky, jen aby si svou vyvolenou mohl vzít.

Osud této dvojice byl však zpečetěn roku 1914 při atentátu v Sarajevu, který byl zároveň záminkou pro rozpoutání první světové války. Po manželích zůstaly tři děti, kterým byl ovšem roku 1918 zabaven majetek a které nacisté později poslali do koncentračního tábora. Útrapy nacistického tábora Dachau se jim naštěstí podařilo přežít.

Abychom se ale zaměřili na radostnější oblast života Františka Ferdinanda, pojďme se vrátit k jeho oblíbeným meruňkovým a švestkovým knedlíkům. Ty si totiž tento víkend (5. 8.  – 6. 8.) bude moci dát přesně tak, jak je měl rád arcivévoda – tedy s pořádnou dávkou strouhaného tvarohu, moučkovým cukrem a voňavým rozpuštěným máslem.

K poslechu zde navíc bude středověká hudba, která dokreslí atmosféru a I. prohlídkový okruh bude ozvláštněn o zpestření v podobě stolování v zámeckých jídelnách.

knedle.jpg
Zdroj foto: Shutterstock

Zdroj info: kudyznudykudyznudy2zamek-konopiste, wikipedie

Reklama