run

Používám ho pokaždé, když někam třeba dál jedu, a ještě nezklamal. Aby taky ano, když je k němu užito magie ze všech nejsilnější, totiž runové…

Runová magie je také jednou z nejmocnějších a nejúčinnějších vůbec. Je to proto, že pokud něco žádám od run, oslovuji přímo bohy, a to osobně.

Pokaždé, když k něčemu použijete runový amulet, tady nakreslenou runu nebo několik run, je to jako písemná žádost mocným bohům obhospodařujícím právě tohle tajemné písmo.

Každé z písmen runové abecedy je současně také velice silným zářičem a může posloužit jako amulet.

Ovšem po té, co bohové vaší žádosti vyhoví, je třeba runy s díky vrátit. Proto se u run moc nedoporučuje vyrábět amulety jaksi natrvalo. Není to uctivé. Je to asi stejné, jako někoho denně otravovat. :-) Výjimku tvoří ochranné runy například na dům.

V případě cestování je dobře použít runy nakreslené na vnitřní stranu levého zápěstí a měly by být vidět. Tedy neměly by být například pod páskem od hodinek a podobně.

První si namalujete tuhle runu

aJmenuje se Algiz a znamená prosbu.

Runa patří jednak Alkům, což jsou dvojčata a jedná se o sluneční božstvo. Jsou pozitivní a mají dodávat energii a zahřívat.

Dále je to runa boha Heimdala.

Je to vznešený bůh. Hlídá duhový most do Ásgardu. V jeho držení je také vzácný roh Gjallarhorn.h

Právě na tento roh bude troubit na počátku ragnaröku.

(Ragnarök je jakýsi soumrak bohů, něco jako armagedon, ale po seversku. Někteří bohové jej přežijí a jiní ne. Podle sev. mytologie, začne ragnarök tím, že se narodí druhé slunce, což má souvislost s Alky a právě Heimdal račne troubit, takže my na zemi uvidíme dvě slunce a uslyšíme nějaký silný zvuk.)

Heimdal má tak dobrý sluch, že slyší nejen růst trávu, ale i vlnu na hřbetech ovcí. Narodil se devíti obryním sestrám mořské vlny a je považován za otce všech lidí.

Heimdal nikdy nespí!

Tvar runy Algiz připomíná postavu člověka s rukama zdviženýma k nebi. Tedy tím říkáte „žádám vás“.

A teď o co…


rDruhou runou bude Raido. Znamená cestu, doslova se překládá jako cesta, jízda na koni, dlouhá cesta na koni nebo se zápřahem, dobytčí potah.

Runou oslovujete boha Thóra.  

Bůh Thór jezdí v kočáru taženém dvěma kozly a způsobuje hromy. Vyznamenal se mnoha odvážnými souboji s obry i jinými netvory. Hlavně například s mořským hadem Jörmungandem, který obtáčí celý svět.

Je synem bohyně Jörd (Země) a nejvyššího boha  Ódina. Po otci zdědil moc nad vzduchem, hromem a bleskem a po matce s nikým nesrovnatelnou sílu.

aMá opasek zvaný Megingjardhr, který je opaskem síly.  Je to vysoký muž s rudými vousy a pronikavým pohledem.

Má také kladivo Mjöllni, které mnozí nosí na krku jako amulet. Mnozí netuší, co nosí. Škoda. Je ženatý s bohyní Sif, se kterou má dceru Trúdu. S obryní Járnsaxou zplodil dva syny.  

Thór je seveřany vnímán jako ochránce prostého lidu. Řídí se selským rozumem a jeho řešení problémů jsou vždy přímá.

Lidé mají pocit, že požadavkům a prosbám právě obyčejných smrtelníků nejlépe porozumí.

Na Thóra se obracíme jednak kvůli onomu cestování a také když potřebujeme zajistit hezké počasí. To on může počkat s bouřkou.

Až si tedy budete kreslit černým fixem na zápěstí ochranné runy, víte, koho žádáte a ke komu mluvíte.

Po té, co bezpečně dojedete na místo, runy smyjte a poděkujte.


Související články:

Věštění z run I.
Věštění z run II.

Amulet na získání práce
Amulet na lásku

 

Reklama