Kam letos vyrazíte na dovolenou? Dovolená a chvíle pohody, na které se dlouhé dny těšíme. S krásnými dny, které jste si vysnili, jsou spjatá rizika problémů v podobě onemocnění, která si můžete z dovolené dovést jako nechtěný dárek. Jedním z reálných problémů je nákaza a onemocnění infekční žloutenkou.

Tématem infekční žloutenky se na Žena-in zabýváme celý měsíc květen a červen. Velká část cestovatelů do exotických zemí považuje očkování proti žloutence za důležité. Pokud ale cestujeme do blízkých zemí v Evropě, toto riziko vypouštíme, což je chyba.

Mezi oblasti se zvýšeným výskytem žloutenek mohou patřit I tradiční prázdninové destinace českých turistů. Nejčastějším typem žloutenky, kterým se můžeme na cestách nakazit je typ A a B.

injection

Infekční žloutenka A a B

Infekční žloutenka typu A je nakažlivé virové onemocnění jater. Nedá se přímo léčit žádnými léky, je při ní povinná hospitalizace a nutná dlouhodobá jaterní dieta.
Důležitou součastí prevence proti žloutence typu A je osobní hygiena - mytí rukou, které ale často nemusí k zajištění ochrany stačit. Virus je totiž velmi odolný a při pokojové teplotě dokáže dlouho přežít kdekoli, ať už v jídle, nápoji, nebo různych předmětech, které použijeme, nebo chytíme. Žloutenka typu B je závažná infekce jater způsobená virem žloutenky typu B. Virus se šíří stykem s krví nebo jinými tělními tekutinami nakažené osoby, především spermatem a poševním sekretem. Virus žloutenky typu B je 100x nakažlivejší než virus HIV. Většina dospělých se z nákazy hepatitídou typu B plně zotaví, u některých jednotlivců však může dojít k přechodu onemocnění do chronické (t.j.dlouhodobé) formy, která může vést k cirhóze jater až k jaternímu karcinomu (rakovině jater).

Zařizujete si před plánovanou cestou cestovní připojištění či cestovní lékárničku? Zahrňte mezi přípravy i preventivní očkování.

Očkování proti žloutence typu A a B by mělo patřit do základní výbavy každého cestovatele.

Nakažená osoba může ohrozit své nejbližší - vlastní rodinu, přátele, partnery, kolegy. Očkování je jednoduchý a účinný způsob ochrany proti žloutence typu A a B. Žloutenka typu A a B se může týkat každého, protože nakazit se je snadné a následky mohou být závažné.

TwinrixProti žloutence typu A a B současně je možné nechat se očkovat vakcínou Twinrix Adult™. Základní očkování probíhá ve třech dávkách s tím, že první dávka je podána ve vybraném termínu, druhá o měsíc později a třetí dávka šest měsíců po dávce první. U dospělých osob, u nichž je potřeba rychle dosáhnout ochrany, je možné podat Twinrix Adult ve zrychleném schématu.

První dávka je aplikována ve vybraném termínu, druhá o sedm dní později a třetí dávka 21dní po dávce první. V tomto případě je k dlouhodobé ochraně doporučeno podat ještě čtvrtou dávku, a to 12 měsíců od dávky první. Více na www.bezpecnadovolena.cz nebo na www.zloutenky.cz.

Upozornění: informujte svého lékaře, jestliže jste měl/měla alergickou reakci na neomycin (antibiotikum). K dosažení ochrany nemusí dojít u všech očkovaných. Očkování může být spojeno s nežádoucími účinky, které jsou popsané v příbalové informaci.

Vakcína Twinrix Adult, vakcína proti žloutence typu A a typu B, je registrovaný léčivý přípravek, je vázána na lékařský předpis a nehrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Očkování provádí lékař formou injekce do svalu. Před aplikací si předem prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. O očkování se poraďte se svým lékařem. Případné nežádoucí účinky hlaste i na cz.safety@gsk.com.

Reklama