or2.jpg
Foto:  Andrew Walmsley

Touto nejnovější kampaní, začínající 16. května, Lush pomůže organizaci SOS (Sumatran Orangutan Society) zvyšovat světové povědomí o málo známém přírodním ráji, West Toba, a podpořit tamní komunity při ochraně jejich neuvěřitelných deštných pralesů. Lush v roce 2018 financoval studii mapující stanoviště orangutanů na Sumatře. Na základě této studie byla západní Toba identifikována jako kritická oblast sumaterského deštného pralesa pro zachování ohrožené fauny a megafauny (živočichové o hmotnosti přes 45 kg), včetně orangutanů sumaterských, tygrů sumaterských, gibonů, zoborožců a medvědů malajských.

V tomto důležitém ohnisku biologické rozmanitosti je lesní koridor spojující stanoviště orangutanů a jiné divoké zvěře. Komunity žijící na okraji lesa pak společně s pracovníky z SOS v první linii a Lush pomáhají aktivitám na ochranu tohoto životně důležitého ekosystému.

V SOS jsme naprosto nadšení, že můžeme spolupracovat se společností Lush. Kampaň pomůže zajistit, aby se orangutanům ve volné přírodě dařilo, a zároveň propojí zákazníky Lush po celém světě s neuvěřitelným lesním domovem orangutanů. West Toba je jednou z nejdůležitějších oblastí deštných lesů na planetě a díky tomuto partnerství můžeme podpořit komunity na okraji lesa v její ochraně pro budoucnost – aby lidé, orangutani i planeta mohli prosperovat.“
– Helen Buckland, ředitelka SOS.

„Naše další kampaň ve spolupráci s SOS představuje zásadní krok k ochraně sumaterských orangutanů, tygrů a další megafauny. Velká část naší práce za poslední desetiletí se soustředila na regeneraci přírodního světa a místních komunit. Doufáme, že zaváděním „Naše další kampaň ve spolupráci s SOS představuje zásadní krok k ochraně sumaterských orangutanů, tygrů a další megafauny. Velká část naší práce za poslední desetiletí se soustředila na regeneraci přírodního světa a místních komunit. Doufáme, že zaváděním regeneračních metod zemědělství, jako je agrolesnictví, prozkoumáme způsoby, jak mohou komunity žijící na okrajích lesů pěstovat plodiny a zároveň chránit vzácné druhy. SOS je charitativní organizace zaměřená na podporu zapojení komunit s cílem zajistit, aby lesy prosperovaly i v příštích generacích.“ Cadi Pink, Lush, Supply Chain Impact a Environmental Impact (týmy pro Dopad dodavatelského řetězce a Environmentální dopad) #WestTobaForest

or1.jpg

SOS potřebuje získat finanční prostředky na zahájení dlouhodobé ochrany a regenerace lesů v oblasti West Toba. Prostředky budou vynaloženy na ochranářské iniciativy, které společně vytvořily místní komunity ve West Toba, SOS a jejich přední partneři. Toto jsou 2 cíle:

  • Zabezpečit mezi lesy koridor volně žijících živočichů, který znovu spojí orangutany a další ohroženou megafaunu a zajistí ochranu jejich budoucnosti.
  • Poskytnout komunitám žijícím na okraji lesa ve West Toba nástroje, které potřebují k zakořenění skutečně trvale udržitelného rozvoje.

Koupání v lese
Za účelem podpory tohoto úsilí představí Lush limitovanou edici koupelové bomby Orangutan (150 Kč/ks). Veškerý zisk z prodeje tohoto produktu bude použit na podporu ochranářských aktivit ve West Toba. Tato koupelová bomba obsahuje regenerativní tmavou pačuliovou silici ze Sumatry, která jí dodává opojnou meditativní vůni.

Každá bomba bude mít uvnitř zprávu, která vyzve koupajícího, aby se „ponořil do zvuků pralesa, který pomáhá chránit“– lísteček s QR kódem vedoucím na záznam zvukové scenérie zaznamenané hluboko v lese ve West Toba.

or3.jpg

Zvuková scenérie zahrnuje zvuky divoké zvěře v lese – volání gibonů, štěbetání opic, zpěv ptáků – a neuvěřitelné volání orangutanů. Posluchači se tak mohou ponořit do zvuků deštného pralesa a nechat se přenést se do džungle bující životem.

O organizaci Sumatran Orangutan Society (SOS)
SOS se zabývá ochranou kriticky ohrožených orangutanů sumaterských a tapanuli, jejich lesů a jejich budoucnosti na celé severní Sumatře, včetně jedinečného ekosystému Leuser, které je jediným místem, na světě, kde vedle sebe ve volné přírodě žijí orangutani, tygři, sloni a nosorožci.

Ve volné přírodě zbývá pouze 14 000 orangutanů sumaterských a 800 orangutanů tapanuli a všichni se nacházejí na severní Sumatře, kde SOS působí. Oba druhy jsou podle Červeného seznamu IUCN kriticky ohrožené a orangutan tapanuli (Pongo tapanuliensis) je nejohroženější lidoop na světě. SOS spolupracuje se sítí místních partnerů v oblastech, kde orangutani žijí, na tom, aby 1) společně navrhovali a realizovali aktivity, které podporují dlouhodobou ochranu orangutanů a jejich stanovišť; 2) zvýšili dosah a dopad ochranářských programů a 3) umožnili komunitám žijícím na okraji lesů těžit z ochrany orangutanů a jejich nenahraditelného domova – deštného pralesa.

62875b594bfc2blobid0.jpg
Foto: Binsar Bakkara

SOS důsledně vyzdvihuje (a podporuje) zásadní roli, jakou komunity z okrajů lesa hrají pro úspěšnou ochranu přírody. Spolupráce s místními komunitami je jádrem a klíčem k dlouhodobému úspěchu úsilí SOS o zachování a obnovu přírody na severní Sumatře.

O Lush
Lush se věnuje vynalézání, výrobě a maloobchodnímu prodeji ručně vyráběné kosmetiky. Lush je kosmetická společnost s aktivistickým srdcem bojovníka, nadšená pro přímou akci a využívá své obchody po celém světě jako platformu pro zvyšování povědomí o málo známých sociálních a ekologických problémech.
62875b80d9041obrazek.jpg