materska-do-textu.jpg
Foto: Shutterstock

Mateřská dovolená
Prvním institutem je mateřská dovolená, kterou může čerpat jen zaměstnaná budoucí matka, a to zpravidla v rozsahu 28 týdnů v případě porodu jednoho dítěte a při porodu vícerčat v rozsahu 37 týdnů. Na mateřskou dovolenou nastupuje žena zpravidla 6 až 8 týdnů před očekávaným termínem porodu. Přesný termín nástupu na mateřskou dovolenou si zaměstnankyně určuje v daném rozmezí sama. „Nárok na mateřskou dovolenou však nevzniká automaticky,“ upozorňuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. Podmínkou pro nárok na mateřskou dovolenou je existence pracovního poměru. Budoucí mateřství je důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance, kterou je zaměstnavatel vždy povinen omluvit. Mateřská dovolená nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

Rodičovská dovolená
Druhým a neméně důležitým institutem je rodičovská dovolená. Ta slouží k prohloubení péče o dítě. Zaměstnavatel je povinen ji na žádost zaměstnance poskytnout. Rozsah povinnosti zaměstnavatele poskytnout rodičovskou dovolenou je dán až do 3 let věku dítěte. V případě čerpání mateřské dovolené začne ihned po jejím skončení, pokud žena nepožádá o čerpání dovolené za kalendářní rok mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou. V takovém případě je rodičovská dovolená poskytnuta po vyčerpání této dovolené. V případě zaměstnance, který nečerpá mateřskou dovolenou, je to hned po narození dítěte. „Zaměstnanec, muž nebo žena, mohou dle své vůle čerpat rodičovskou dovolenou v kuse nebo i po částech,“ upřesňuje Eduarda Hekšová.

Současně s oznámením nástupu na mateřskou dovolenou a žádostí o poskytnutí rodičovské dovolené, což, jste-li zaměstnáni, vyřídíte se svým zaměstnavatelem, budete zřejmě řešit i svou finanční situaci. S narozením dítěte je spojena i peněžitá pomoc v mateřství, lidově řečeno „mateřská“, která je dávkou nemocenského pojištění. Mateřskou za vás vyřídí zaměstnavatel, pokud na ni budete mít nárok.

Výše pomoci v mateřství činí 70 % denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmu za posledních 12 kalendářních měsíců před čerpáním dávky. U OSVČ se vychází z úhrnu.

Finanční podpora
Jakou další finanční podporu můžete po narození dítěte od státu získat? Může to být například porodné, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě a příspěvek na bydlení. Všechny tyto dávky, s výjimkou rodičovského příspěvku, závisí na výši vašich příjmů a zažádáte o ně úřad práce. 

Na rodičovský příspěvek má rodič nárok obvykle po skončení peněžité pomoci v mateřství. Pokud nejsou splněny podmínky pro mateřskou, pak náleží rodičovský příspěvek hned po narození miminka. Rodičovský příspěvek je vyplácen měsíčně jednomu z rodičů, který po celý kalendářní měsíc celodenně pečuje o nejmladší dítě. V současné době je vyplácen až do celkové výše 300 000 korun v případě jednoho dítěte a do celkové výše 450 000 korun v případě vícerčat. Nejdéle lze čerpat rodičovský příspěvek do 4 let věku nejmladšího dítěte. Rodičovský příspěvek je nezávislý na čerpání rodičovské dovolené u zaměstnavatele. „Zaměstnanci tak mohou například čerpat rodičovskou dovolenou kratší dobu než rodičovský příspěvek,“ závěrem dodává Eduarda Hekšová.

Zdroj: Tiskové materiály dTest, Eduarda Hekšová, Jaroslav Švehla

Reklama