Na průčelí Rudolfina visí velkoformátová fotka, která je znepokojivá z mnoha hledisek. I lidé, kteří se nezabývají výtvarným uměním hlouběji, znejistí. Zažívají zde pocit, jaký se dostavuje při pohledu na obrázek v novinách, reklamní fotku. Jakoby  ten obraz, seskupení, gesto odněkud znali.

 

Na fotografii  s názvem Ecco la luce vidíme citaci posledního obrazu Leonarda da Vinci Sv. Jan Křtitel. Jenomže zviditelnění tématu Beránka Božího je podivuhodné. Velice známé gesto zvednutého ukazováku k nebesům vidíme zde v obrazovém vypodobnění fotografa Ivana Pinkavy, který světce ukazuje jako bezpohlavní bytost s oholenou hlavou. Právě inspirace výtvarnými díly minulosti je jedním ze stěžejních témat renomovaného českého fotografa  IVANA PINKAVY. Jeho reprezentativní  výstava je k vidění v Galerii Rudolfinum na pražském Alšově nábřeží.

 

Výstava v Galerii Rudolfinum nese název Heroes – Hrdinové a je prvním soustavným shrnutím fotografovy tvorby od jeho uměleckých počátků – z poloviny osmdesátých let až po dnešek. Představuje více než 130 vybraných děl tvořících samostatnou kolekci, sestavenou přímo pro prostory Galerie Rudolfinum. Autor zde představuje přesně promyšlené souvztažnosti, citáty a hlubší významy k velkým příběhům evropské kultury.

 

V úvodu nás vítají mystifikované portréty slavných spisovatelů. Vidíme zde Majakovského, Dostojevského, Gertrudu Steinovou a jiné. Je jasné, že osobnosti, které jsou desetiletí mrtvé, není možné fotografovat. A tak Pinkava tvoří Portréty pro Oskara Wildeho, Ladislava Klímu ... Informovanému návštěvníkovi se otevírají další skryté souvislosti, neboť na obrazech jsou dnešní čeští žijící umělci – básník B.Chlíbec, teatroložka Nina Vangeli, herečka Lenka Machoninová a další.

 

V následujícím sále se setkáváme s citacemi na klasická díla malířství. Fotograf používá lidské tělo a tvář jako zrcadlo pro odraz léty potvrzených kulturních významů. Nezakrývá jedinečnost konkrétního člověka. Právě jeho otevřené představení těl bez příkras, se skvrnami a kruhy pod očima, jizvami a mateřskými znaménky podtrhuje jedinečnost přístupu umělce. Nejenom, že poukazuje na spojitost s ideálem nebo lépe s originálem, ale podtrhuje identitu portrétovaného člověka jako individua.

 

Ivan Pinkava svými uměleckými parafrázemi vede nejenom k minulosti a mytologii, ale výběrem zobrazovaných osob mapuje současný umělecký život Prahy. Častými představiteli jeho děl jsou současní umělci, literáti (J.V.Krchovský,V.Jirousová), výtvarníci (P.Nikl, V.Stratil, G.Fárová) aj.  Zvláštním oddílem Pinkavovi tvorby je spolupráce fotografa s česko-ruským divadelním souborem Teatr Novogo Fronta, který se stal generačním symbolem uměleckých aktivit Prahy devadesátých let. I na titulní fotografii – Sv.Jan (Ecco la luce) je nejpřednější členka tohoto souboru Irina E.Andreeva,  výrazná performerka a tanečnice, známá po celé Evropě.

 

Hrdinové - HEROES není pouze fotografickou výstavou. Je posunem člověka dneška k nejhlubším věcem člověčenství. Upřímně nabádám k její návštěvě a přeju hluboké zážitky. Neboť  návštěva Rudolfina v těchto dnech je vykročením do krajiny bájného jednorožce. Mimochodem, v jedné malé síni zapomněl svůj roh. Dotknout se ho prý přináší štěstí...

Reklama