O králi Zikmundovi Lucemburském se v domácích kruzích nehovoří dvakrát vlídně. Jaký je váš názor na tuto postavu českých dějin? Souhlasíte se čtenářkou Olgou Marií?

ZikmundLiška zrzavá

Liška zrzavá. Takto ho českému národu zpodobnil Alois Jirásek. Zřejmě tomu i sám věřil a v době zkomírajícího Rakouska-Uherska i toto označení mohlo sehrát s uvědomováním si češství svou úlohu.

Ale je čas, napravit Zikmundovu reputaci. Pro mě je vynikajícím politikem a diplomatem, od kterého by se mohli učit i dnes. Velmi mu křivdí označení liška zrzavá, poťouchlá zrádkyně Mistra Jana.

Nevím, jaké máte znalosti o událostech a jejich evropských souvislostech v letech 1414 -1415. Zikmund byl zvolen 1410 římskoněmeckým králem a jako jeden z mála se dokázal v tomto úřadě prosadit. Římskoněmecký král vystupoval jako správce všeho křesťanstva a dosáhl jako jediný v celé historii a také jediná civilní osoba svolat na podzim 1414 nový koncil do říšského města Kostnice. V Kostnici se sešel celý středověký svět. Hus se chtěl hájit veřejně, a proto na koncil musel. Požádal krále Zikmunda o průvodní list, glejt, což byl v podstatě cestovní pas s příslibem ochrany pro cestu tam a zpět. Hus patrně v tuto záruku moc nevěřil, neboť sám předem prohlašoval, že bude-li muset, třeba tam i zemře. Krátce po svém příchodu do Kostnice byl uvězněn. Toto počínání bylo v rozporu s královým glejtem. Zikmund, když dorazil do Kostnice, byl postaven před hotovou věc a měl důležitější starosti než uvěznění jakéhosi magistra. Papež také nereagoval, neboť kostnický koncil se zabýval právě papežstvím.

Soud s Husem nebylo slyšením, jak Hus požadoval, ale výslechem, do kterého i Zikmund zasáhl a připomenul mu, že nikdo z nás nežije bez hříchu. Zikmund nemohl odsouzení Husa změnit právě tak, jako Hus nemohl odvolat, co nikdy neřekl. A právě v tomto je učebnicový výklad o Zikmundovi zavádějící.

Z právního hlediska Husův proces nebyl veden před legitimním soudem nejvyšší církevní instance a lze z toho vyvodit, že ani jeho rozsudek nemá platnost koncilového soudu. Zikmund nestál o hrdinu Husa, nestál o jeho odsouzení, leč stalo se a právě v Čechách se mu upálení Mistra Jana nejvíce vymstilo.

Olga Marie

Pozn. red.: Text neprošel jazykovou korekturou.


Pište mi dnes své zážitky se zrzky a rusovláskami!

  • Líbí se vám zrzci a zrzky? Nebo naopak nelíbí?
  • Jste sami zrzaví? A máte se svou zrzavostí nějaké pozitivní či negativní zkušenosti?
  • Co zrzavé celebrity - které se vám líbí a které ne?
  • Měli jste někdy „zrzavý“ sex? A snili jste o něm někdy?
  • Přijdou vám zrzaví lidé jako podivíni?

Vaše historky čekám na redakčním e-mailu: redakce@zena-in.cz

Reklama