Uplynulo čtvrt století od okamžiku, kdy Michelangelo dokončil své slavné fresky na stropě Sixtinské kaple, když ho papež Klement VII. požádal, aby vyzdobil i stěnu za oltářem. Tématem měl být pád andělů a poslední soud. Slavnému renesančnímu malíři a sochaři se však do díla vůbec nechtělo. Přesvědčil ho až další z papežů – Pavel III.

Aretinovy rady
Když Michelangelo konečně přikývl na papežskou zakázku, nikdo netušil, co má vzpurný umělec v plánu. Pietro Aretino, známý svými nemravnými sonety a lechtivými divadelními hrami, se rozhodl předvést, že už se navrátil zpět k cudnosti, jak velel duch doby, a poslal umělci dlouhý dopis o tom, jak má zadaný námět vyobrazit. Michelangelo si známého pomlouvače nechtěl pohněvat, a tak mu odpověděl ve vší úctě a s hranou pokorou – své plány však nezměnil ani v nejmenším.

Všichni nazí!
Marně Michelangelovi někteří přátelé radili, aby od svého plánu ustoupil – umělec měl jasno: všichni aktéři obrazu – vzpurní andělé, hříšníci v pekle, Panna Maria, ba dokonce i Kristus budou nazí! Papežský ceremoniář Biagi di Cesena, který se opovážil zděšeně protestovat, skončil namalován mezi hříšníky v pekle. A tak když bylo dílo po sedmi letech dokončeno, celý svět zadržel dech…

Do necudných lázní!
A nikdo se neodvážil mistra zkritizovat. Nikdo, kromě Aretina, uraženého, že jeho rady nebyly brány v potaz. „Vaše dílo by se hodilo do necudných lázní, nikoli do vznešené kaple,“ napsal autor nejnemravnějších sonetů své doby Michelangelovi. Bezmála šedesátiletý umělec však pomlouvače prostě ignoroval. Naneštěstí stejně nepostupovali mnozí další – Vatikánem se začalo šířit pobouření. Každý, kdo potřeboval veřejně demonstrovat svou mravnost, měl náhle cíl.

Kompromis
Naléhání na to, aby byl Poslední soud ze Sixtinské kaple odstraněn, stále sílilo, za papeže Pavla III. však zůstalo bez následků. Až jeho nástupce, Pavel IV., bývalý kardinál Giampietro Carafa, dal kritikům za pravdu a rozkázal, aby byla freska odstraněna. To naopak vyvolalo odpor uměnímilovných prelátů, šlechticů i samotných umělců. A tak byl zvolen kompromis.

Kalhotář
Potupným úkolem byl pověřen jeden z nejlepších Michelangelových žáků – Daniele da Volterra. Měl přimalovat Panně Marii a andělům vlající roucha a Kristovi alespoň zástěrku přes boky. Za toto „veledílo“ si vysloužil přezdívku „il braghettone“ – kalhotář. Jeho zásah se však zdál puritánům příliš mírným, a tak odívání postav pokračovalo. Ruku k dílu přiložil například Girolamo da Fano, Stefano Pozzi a další. Přemalovávání pokračovalo tak dlouho, dokud i ten poslední zloduch v pekle nebyl přioděn alespoň malým kousíčkem látky.

Puritánská éra netrvala dlouho – Carracci a Caravaggio, Albani a Rubens – ti všichni tvořili díla ještě mnohem vyzývavější - postavy za oltářem v Sixtinské kapli však už nikdo nevysvlékl.

Připadaly by Vám obrazy nahého Krista a Panny Marie nemístné? Jenom v kapli, v kostele a na podobných místech, nebo kdekoliv? Připadá Vám nahota vulgární, nebo se Vám líbí?

Reklama