V knihkupectví Academia v Brně se konal 25. ledna křest zajímavé publikace. Objevte společně s autorkami Ludmilou Sulitkovou a Hanou Jordánkovou v řadě Zmizelá Morava podruhé Brno.

Ke křtu zajímavé knižní publikace se dostala naše brněnská agentka Jitka. Jak se jí líbil? A jaká kniha se vlastně v knihkupectví Academia 25. ledna křtila?


Sejde-li se v drobném komorním prostoru kavárny Academia dav, který trojnásobně přesahuje kapacity dané prostory, je zcela jasné, že se jedná o nějakou mimořádnou událost. Spatříme-li pak mezi tvářemi účastníků i takové znalce, jako je Milena Flodrová, je nad slunce jasné, že ústředním tématem bude město Brno. Zdejší intelektuální špičky se skutečně sešly, aby vzdaly hold dané problematice, to prostřednictvím nové publikace z řady Zmizelá Morava. Již druhá kniha věnovaná městu Brnu vzešla opět z pera osvědčeného dua docentka Ludmila Sulitková a doktorka Hana Jordánková.

autorky

Na samotné prezentaci zazněl, po stručném úvodním slově Stanislava Škody coby vedoucí redaktora edice Zmizelé Čechy, Morava a Slezsko, zejména příspěvek docenta Lukáše Fasory. Tento vynikající rétor si, mimo jiné, položil otázku, jak budeme nazývat další generaci badatelů, nazveme-li první generaci D´Elvertovou a druhou Dřímalovou. Proslovy zakončily příspěvky samotných autorek a drobná korekce Jaroslava Škody upozorňující na chybějící čárku.

Vraťme se ale k samotné publikaci, která je více než pozoruhodná. Je vhodná a přínosná jak pro vědce, tak pro nadšeného laika a přitom se umně vyhýbá lákadlu líbivého dvojstránkového „před a po". Na kolbiště našich knihkupectví zkrátka přibyl bojovník, se kterým je potřeba počítat.

Jitka C.


Něco málo více se o knize můžete dozvěďět z následující anotace...

zmizZmizelá Morava - Brno II. díl - Historická předměstí a Staré Brno

V dalším svazku edice Zmizelá Morava věnovaném Brnu sledují autorky především urbanistický, hospodářský a v nejširším slova smyslu kulturní rozvoj bývalých brněnských předměstí, a také to, jak probíhala jejich postupná společenská i stavební integrace s městem v období do konce habsburské monarchie. Úvodní text doprovází 128 unikátních archivních fotografií.

Vydalo nakladatelství PASEKA.

Reklama