obezita

Již jednou jsme na Ženě-in psali o výzkumu Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, který proběhl v druhé polovině loňského roku v rámci edukačního projektu Žij zdravě. Výzkum byl proveden ve spolupráci s odborníky III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha mezi více než 2000 respondenty.

Zjistili jsme, že jako národ jsme zase o nějaké kilo těžší. Potvrzuje to také celosvětový trend, kdy se nadváha a obezita stávají jednou z největších hrozeb současnosti. A protože stoupající počet lidí s nadváhou ukazuje, že jde o problém, který stále podceňujeme, pojďme se společně ještě jednou podívat na další zajímavá zjištění.

Obezita v rodině

U téměř poloviny obézních trpí tímto onemocněním oba rodiče. Svůj životní styl velmi často přenášejí na své děti, které se pak potýkají se stejným problémem. Obézní rodiče mívají až třikrát častěji děti s nadváhou nebo obezitou. Pokud se stejné obtíže objevují u obou rodičů, pak jejich potomek je ve 46 % také obézní.  

Váha má souvislost také s věkem

vzpVáhový přírůstek přichází s přibývajícím věkem. Větší problémy s udržením váhy začínají po třicátém roce věku. Z výzkumu VZP ČR vyšlo, že ve věku 18 až 30 let má 64 % lidí normální váhu. Oproti tomu lidé nad 50 let trpí ve 40 % nadváhou a více jak třetina je obézní.

Se sportem jde všechno lépe

Sportovci jsou schopni si v průběhu života udržet normální váhu. Výzkum Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a projektu Žij zdravě ukázal, že mezi 5 nejoblíbenějších sportů patří cyklistika, fotbal, aerobic, fitness a plavání. Zároveň se zjistilo, že skutečně efektivní na přebytečná kila je jízda na kole.

A protože se životní návyky učíme od dětství, je potřeba už v té době začít pěstovat vztah ke sportu. Máme pak mnohem větší šanci u sportovních aktivit zůstat po celý život stejně jako si udržet vztah ke zdravému životnímu stylu. Tělesná výchova ve školách vede ke sportu chlapce, ale dívky spíše odrazuje. Je tedy důležité klást důraz na výchovu dětí v rodině. Výzkum Žij zdravě potvrdil, že aktivní rodiče mívají zároveň aktivní děti.

Kritické období je pak u dívek věk mezi 16 a 20 lety, kdy téměř třetina dívek skončí s výkonnostním sportem úplně. Chlapcům sportování vydrží déle a důvodem ke snížení pohybové aktivity bývá většinou nedostatek času.

Bez pohybu, ale se zdravotními komplikacemi

Výzkum jednoznačně ukázal, že se stoupajícím BMI, tedy zvyšující se nadváhou a obezitou, zároveň klesá pohybová aktivita. U obézních je významně vyšší podíl těch, kteří nevykonávají žádnou pohybovou aktivitu, a to zhruba 30 %.

Třetina tlouštíků cítí nedostatek energie pro každodenní činnosti a více než čtvrtinu postihují deprese. Podle výzkumu Žij zdravě patří mezi nejčastější zdravotní komplikace související s obezitou hypertenze, která trápí téměř polovinu obézních a diabetes, se kterým se potýká pětina obézních.

Nejde ale jen o zdravotní hledisko. Obezita přináší omezení do všech oblastí života. Výrazně ovlivňuje spokojenost s pracovním výkonem, s osobními vztahy, se sexuálním životem a se sebou samým. Oproti tomu výzkum potvrdil, že sedavé zaměstnání nemá souvislost s vyšším BMI.

A jedna „perlička“ na závěr. Z výzkumu také vyšlo, že společensky přijatelnější je muž s nadváhou než-li žena.

O projektu Žij zdravě

žij zdravěProjekt Žij zdravě je připravován ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR a jeho cílem je zvýšit povědomí o obezitě jako vážném celospolečenském problému a přispět ke změně chování české veřejnosti. A že je to skutečně potřeba, dokazují i zmiňované výsledku průzkumu. Součástí projektu jsou i internetové stránky www.ZijZdravě.cz, kde naleznete mnoho užitečných a zajímavých informací spojených s naší váhou a životním stylem.