Čtenářka Kamir zaslala k dnešnímu tématu báseň jednoho známého autora. Tím se vyřadila z možnosti získání dárku, protože jsem dnes po vás chtěl vaše originální básničky. Přes to je její příspěvek zajímavý, proto ho uveřejňuji...

Poznejte, od koho je básnička, kterou k dnešnímu tématu zaslala čtenářka Kamir...


Vážené ženy, muži IN,

Sotva ráno oči otvírám,
tma se na mě z okna podívá,
Já rozhlížím se po třídě,
šťasten kdo dneska nepřijde.

Báseň krásnou jasnou pravdivou. Veliká poklona panu básníkovi.
Syn psal čtvrtletní práci přesně tímto tématem. Základ povinnost 4 verše a škola. Nevymyslel NIC a ještě ji opsal!! Nechtěl za 5, poznámku, trest a druhý den vyžadovat báseň na 8 veršů. Poznali jsme, že jako rodina sjedeme sjezdovky červené, černé, Alpy na kolech i Vltavu v 5 stupních ale báseň nešla.
Obdiv a velice smekám před všemi kdo umí a vlastní básnické střevo. V básnění jsme naprosto vyhořeli. Paní učitelka nepoznala nic dala za 3 nevím kde Jiří Dědeček udělal chybu? A nebo že by ne? Jak se Vám líbí. Nás jako rodinu velice obohatila u nás 1*

Krásný den básníkům i těm bez daru shůry k básnění,
Kamir

Pozn. red.: Text neprošel jazykovou korekturou.

Téma dne 25. 4. 2012: Básně a studia

Tentokrát po vás chci (aby byla nějaká změna) příspěvky nikoli ve formě příběhů, ale básně. Protože maturita klepe na dveře, témata, na která mi máte napsat báseň, jsou asi očekávatelná...

PrirodaPosílejte básně na témata:

  • Maturita
  • Studentská báseň
  • Jak jsem studoval/a
  • Jak studují moje děti

Podmínkou je, aby básně byly vaším výtvorem (případně výtvorem vašich studujících dětí). Od každé čtenářky (každého čtenáře) uveřejním jen jednu báseň, tak mi pošlete tu nejlepší! Uzávěrka zasílání příspěvků je 25. 4. 2012 v 15.30 hodin. Jeden uveřejněný příspěvek, respektive autorku (autora), odměním krásnou a objemnou encyklopedií: Příroda - velký obrazový průvodce (Knižní klub, 2011). Příspěvky posílejte na e-mailovou adresu redakce...

Reklama