Sdružení Spotřebitel net varuje spotřebitele před obchodem po telefonu. Řada zákazníků si v okamžiku ukončení telefonního hovoru ani neuvědomuje, že právě uzavřela smlouvu.

Až ve chvíli kdy je po nich požadováno plnění, se obrací na naše Sdružení s dotazem zda je taková smlouva platná. Pokud pro konkrétní smluvní typ není požadována písemná forma, což je jen u minimálního množství smluv (např. koupě nemovitosti), je i takto uzavřená smlouva platná a vymahatelná a to bez ohledu na cenu, na rozdíl od jiných států.

Například francouzská úpravastanoví podmínku, že smlouva jejímž předmětem je plnění přesahující 750 euro (což je zhruba třetina průměrné mzdy ve Francii), musí být písemná.

Problémem smlouvy uzavřené přes telefon je absence kompletních informací týkajících se výrobku, nebo služby. Vyškolení operátoři volí slova tak, aby výrobek, nebo služba vypadala neodolatelně a v praxi dochází k zamlčování podstatných informací. Nejčastější zamlčenou informací bývá automatické prodloužení smlouvy, ale setkali jsme se i s případem, kdy zákazníkovi byla vnucena služba , mobilního operátora, který ani neměl v daném bydlišti zákazníka signál, nebo měl poměrně vysoké sankční a deaktivační poplatky.

Spotřebitel, přestože uzavřel smlouvu po telefonu, může podle § 53 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit bez sankce a bez udání důvodu do 14ti dnů od přijetí plnění. V případě však, že neodstoupí od smlouvy (doporučujeme písemně) a přijde mu poštou zásilka, je povinen ji vyzvednout.

V případě, že tak neučiní, vystavuje se např. smluvní pokutě.

Nejohroženější skupinou obyvatel z hlediska možného podlehnutí „lákavé“ nabídce po telefonu jsou hodně mladí lidé

Sdružení - spotrebitel.net