Tak jsme se konečně dočkali! Po půlstoletí sbírání zkušeností nyní odborníci dokončili nový návrh občanského zákoníku, upravujícího veškerá zákonná ustanovení a pravidla od sousedských vztahů přes dědění majetku a osvojování dětí až po půjčování peněz.

Chystá se řada hlubokých změn. Obecně má být budoucí kodex více přizpůsobený lidské přirozenosti a chránit slabší. Pokud ho vláda v prosinci schválí, a pokud bez problémů projde i parlamentem, začne platit už v roce 2010.

Co zcela převratného bude nový občanský zákoník, který má nahradit stávající kodex z roku 1962, deklarovat? Tak například majitel bytu bude moci bez udání důvodů vykázat ze svého bytu nájemníky, dědictví bude možné rozdělovat podle smlouvy, kterou s příbuznými sepíšeme ještě za života, a nikoli na základě užší příbuznosti, skončí nesmyslné platby výživného expartnerům, se zvířetem už nebude možné nakládat jako s věcí.

Změny by se měly dotknout i svatebních obřadů, adopce, bude možné i zrušit „lichvářskou“ smlouvu, kterou podepíšeme v krajní nouzi, ale platit také začnou i pouhé ústní (nikoliv jen písemné) dohody, to znamená – když někdo někomu něco slíbí a nakonec „dar“ nevydá, může „oklamaný“ člověk požadovat náhradu. Také by mělo měla být přesně stanovena pravidla zaručující větší ochranu našich práv. Očekává se však bouřlivá diskuse!

Co nového občanský zákoník například přinese? Tady jsou největší změny, které se dotknou rodinného či partnerského života:

VÝPOVĚĎ Z BYTU BEZ UDÁNÍ DŮVODŮ
Majitel bytu bude moci vypovědět nájemníkovi nájemní smlouvu bez udání důvodů. Výpověď poběží dva roky. Velký problém může ale přinést deregulace nájemného – majitel nasadí vysokou částku a nájemník se buď přizpůsobí, nebo se do dvou let odstěhuje.

Nyní: Není možné bezdůvodně smlouvu ukončit. S tím nesouhlasí majitelé domů. Například někteří nájemníci bydlí v centru Prahy v bytě o rozměrech 160 m² a platí poměrně nízké regulované nájemné.

DĚDICTVÍ
Pokud chcete mít už dnes vyřešené dědictví, sepište se svými příbuznými smlouvu. Taková dohoda by podle chystaného zákoníku měla mít dokonce větší váhu než závěť.

Lidé také budou moci plně nakládat s předkupním právem, tedy dědit je, převádět či prodávat. Například může vzniknout dohoda mezi vnukem a dědou, že peníze, které vnuk dostal na koupi auta, jsou z jeho budoucího podílu na dědictví.

Nyní: Dnes se rozdělování dědictví řídí především podle příbuzenských vztahů.

KONEC VÝŽIVNÉHO EXPARTNERŮM
Mnohým rozvedeným se uleví. Bývalí manželé by měli nárok na finanční podporu od druhého expartnera jen v případě, že se sami nemohou uživit z příčin, které vznikly během manželství. Například v případě dlouhodobé nemoci.

Nyní: Kdokoliv má kdykoliv nárok žádat bývalého partnera o podporu. A to i v případě, že spolu už dlouhou dobu nežijí.

DOMÁCÍ NÁSILÍ
Už se nemá týkat jen partnerů, rozšiřuje se na všechny členy domácnosti. Nikdo nesmí být tyranizovaný fyzicky či psychicky. Například syn už nebude moci šikanovat matku, vnuk své prarodiče, děda vnučku…

Nyní: Současná legislativa počítá se s tím, že domácí násilí páchá pouze partner na partnerovi.

ZVÍŘE NENÍ VĚC!
Zvíře bude mít speciální právní postavení. Psa, kočku či jiné zvíře si nebude smět koupit dítě mladší patnácti let, pokud nebude mít souhlas rodičů. Je to proto, že by si dítě, které si v podstatě za peníze může koupit téměř cokoliv, mělo uvědomit, že si pořizuje živého tvora, a nikoliv hračku, kterou může lehkomyslně odložit.

Nyní: Psa, kočku nebo morče jeho majitel miluje. Jenže podle platného zákoníku není rozdíl mezi zvířaty a hračkou, dekorací do bytu či jinou věcí…

SŇATKY – ÚŘEDNÍ NEBO CÍRKEVNÍ?
Existují dvě varianty. První počítá jen se svatbami na úřadech. Šlo by o výraznou změnu, protože dnes stát uznává i církevní sňatky.

Druhá varianta naopak úplně uvolňuje pravidla. Zatímco dnes lze sňatek uzavřít u devatenácti církví, v budoucnu by to mohlo být možné u všech – i u těch neregistrovaných.

Nyní: Stát dnes uznává úřední i církevní sňatky.

ADOPCE
Podle současných zákonů lze adoptovat jen dítě. Má se to změnit a mělo by být možné osvojit si i dospělého. Autoři návrhu tak chtějí řešit situaci, kdy rodina adoptuje desetiletého chlapce, jeho devatenáctiletého bratra však už za „svého“ přijmout nemůže. Zákon také nově stanoví, že děti starší dvanácti let se budou vyjadřovat, zda s adopcí souhlasí.

Nyní: Je možné adoptovat pouze nezletilé dítě. O adopci rozhoduje soud.

OPATROVNÍK
Člověk, kterému hrozí v důsledku nemoci nesvéprávnost, si bude moci určit opatrovníka podle vlastního výběru.

Nyní: Dosud o tom rozhoduje soud až v době nesvéprávnosti.

KONEC LICHVY
Půjčka peněz na vysoký úrok bude muset být jednoznačně zapsána ve smlouvě (i s výší úroků a termínem, do kdy celý obnos splatí). Návrh počítá i s tím, že člověk, který podepíše v tíživé situaci (v rozrušení či z lehkomyslnosti) lichvářskou smlouvu, by nemusel platit lichvářovi úroky. Smlouva by byla neplatná.

Nyní: Vysoké úroky se většinou šikovně skrývají v dodatcích smluv. Jsou tím proslulé firmy nabízející rychlé půjčky. Dnes je lichva sice postižitelná podle trestního zákoníku, který však řeší postih pro lichváře, ale neumožňuje zrušení smlouvy.

PÍSEMNÉ SMLOUVY
Návrh počítá s tím, že by se lidé mohli domlouvat víc jen ústně. Některé smlouvy, třeba prominutí dluhu známému, by už nemusely mít písemnou podobu. Zároveň by se však muselo počítat s tím, že takové dojednání je v případě sporu hůře prokazatelné. Vzniká riziko, že se budete muset s druhou stranou soudit a nebudete mít žádný pádný důkaz.

Nyní: Většinu dohod je dnes třeba potvrdit písemně.

K návrhu se může do konce srpna vyjádřit v podstatě každý, nejen občané České republiky. Text inovovaného občanského zákoníku v plném znění si můžete stáhnout ZDE.

Reklama