Před týdnem podepsal prezident Václav Klaus nový občanský zákoník. Platit by měl od roku 2014. Co se změní? A co o něm soudí aktivista John Bok a advokátka Dagmar Raupachová?

Doposud platný občanský zákoník je dílem 60. let minulého století, změny v něm zaváděly různé novely. Minulý týden však prezident republiky Václav Klaus podepsal nový občanský zákoník, který by měl vejít v platnost 1. ledna 2014.

signature

„Je to historický okamžik. Byl dokončen proces přijímání zákona, který je po Ústavě druhým nejvýznamnějším zákonem země a který ovlivní každodenní život občanů,“ komentoval v médiích podpis občanského zákoníku ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Co bude například nového?

  • Zvířata přestanou být věcmi, při ochraně majetku budou upřednostňována před věcmi a bude si je moci pořídit jen osoba starší 15 let.
  • Při újmě na zdraví budou mít soudy více prostoru pro volnější rozhodování (přestanou platit stávající tabulky odškodňování).
  • Právo biologického rodiče (tedy dárce embrya) bude nadřazeno právu skutečné rodičky, která dítě odnosila a porodila.
  • Bude možné adoptovat dospělou osobu.
  • Mladiství budou mít možnost požádat o přiznání plnoletosti již před dosažením 18 let věku.
  • Závěť či dědická smlouva má získat přednost před děděním ze zákona. Okruh dědiců ze zákona bude rozšířen na prarodiče a bratrance a sestřenice.
  • Obnovena bude právní zásada, že stavby jsou přirozenou součástí pozemku a majitel pozemku je též majitelem stavby, která na pozemku stojí. Dosavadním majitelům však stavby vyvlastňovány nebudou.
  • Kdo koupí v dobré víře kradenou věc, získá vlastnická práva. Povinnost odškodnit okradeného zůstává na zloději.

Podrobnější informace například zde: Občanský zákoník (Česko 2014)

Prezident podepsal i nový zákon o obchodních korporacích, který by měl společně s některými paragrafy občanského zákoníku nahradit stávající obchodní zákoník. Oba zákoníky vejdou v platnost společně.

Aktivista John Bok ze spolku Šalamoun se nového zákoníku obává

John BokBude nový občanský zákoník prospěšný občanům?
Můj pohled je jen laický, ale i odborníci se shodují, že je zákoník příliš obsáhlý a složitý. Snaží se pojmout všechny alternativy a zachází až takových absurdit, jako je v dnešní době, kdy většina lidí posílá své rodiče na stará kolena do domova důchodců, vejměnek.
Jsem příznivcem jednoduchých řešení. Trochu nadneseně řečeno, všechno potřebné už nám dalo desatero, zbytek by měl být na zkušenosti a znalosti soudců. V tomhle ohledu obdivuji anglosaské právo postavené na precedentu.
Složitost zákonů prodlužuje soudní líčení. Myslím si, že přidáváním nových a nových paragrafů se právo akorát zesložiťuje. Krom toho zákoník vytvářela úzká skupina lidí, namísto toho aby došlo k široké shodě odborné veřejnosti, kterou bych v takové věci očekával.
Toto jsou, řekl bych, i důvody, proč s podpisem tak dlouho váhal prezident.

O novém zákoníku jsme pohovořili i s advokátkou Dagmar Raupachovou

Dagmar RaupachovaJaký je, podle vás, největší přínos nového občanského zákoníku?
Je to ucelená norma, což je zcela určitě pozitivní.
Z konkrétních úprav vítám větší podporu osobnostních práv. To si myslím, že občané ocení. Vítám také větší smluvní volnost, což by mohlo občanům život také v určitém smyslu zjednodušit. Dále v nové úpravě vidím větší prostor pro vnímání ceny života a zdraví, což osobně velmi podporuji. Obecně také vítám změny v dědickém právu.
Ještě jedna poznámka. Vzhledem k tomu, že mám moc ráda zvířata, tak oceňuji, že už na ně nebude pohlíženo jen jako na pouhou věc, ale jako na smysly nadaného tvora a to je dobře.

A co byste mu nejvíc vytkla?
Je to zásadní norma a ovlivní každodenní život nás všech. Právě proto si myslím, že se měla vést zevrubnější odborná diskuse, aby „chyb“ bylo co nejméně. Cílem u takto zásadní normy nemůže být rychlost, ale kvalita.
Podle mého je nový občanský zákoník velmi rozsáhlý. Zabíhá příliš - ke škodě věci- do detailů a obávám se, že se v něm bude občan ztrácet. Od počátku a neustále tvrdím, že zákon musí být v rámci možností jednoduchý, aby se v něm normální lidé dokázali orientovat. Jestliže si na „vše“ budou muset brát advokáta, potom je to špatně. Jsem si vědoma toho, že po bitvě je každý generál, a tak nechme novému občanskému zákoníku čas „ukázat se v praxi“ - stejně nám nic jiného nezbývá (usmívá se).

Čtěte také...

Reklama