Mezi lidmi, kteří se letos chystali na dovolenou do Řecka, panují obavy. Vzhledem k politickému dění v této destinaci, je to pochopitelné, proto jsme se rozhodli zjistit, jestli je v Řecku bezpečno, jaká zde panuje atmosféra a jak situaci v Řecku odhadují Češi, kteří tam pracovně žijí...

řecko

Dovolená v Řecku - ještě donedávna by toto spojení vašim uším znělo božskou melodií. Řecko je nejen kolébkou evropské kultury, ale i skvělým místem k odpočinku u moře, jenže... Stávající politická situace, a to, jak je prezentována v médiích, jednoho pořádně zneklidní. Nebudou se ke mně v Řecku chovat nepřípustně? Nepokusí se mě okrást? Nebude tam příliš draho? A je vůbec cesta do Řecka bezpečná?

Nejprve jsme se s otázkou na bezpečí a poměry v dnešním Řecku obrátili na Karla Šrola, tiskového mluvčí Ministerstva zahraničních věcí. Dostalo se nám uklidnění, že „ministerstvo monitoruje situaci, a v tuto chvíli nemáme žádné informace ani o Řecku, ani o jakékoli jiné zemi v Evropské unii, že by měla být, co se týče bezpečnosti, její návštěva riziková. Neshledáváme tam tedy žádná bezpečnostní rizika, a kdybychom nějaké shledali, okamžitě se objeví na našich webových stránkách. Jestli je cesta výhodná, nebo nevýhodná, co se týče třeba nákupů, to už není naše starost. Naším úkolem je starat se o bezpečnost našich občanů v zahraničí.“

  • Stránky Minsterstva zahraničních věcí: www.mzv.cz

Uklidňující? Jistě, přes to jsme se nedozvěděli všechno, co jsme chtěli, proto jsme se s dalšími tématy obrátili přímo na Čechy, kteří v Řecku žijí - delegáty cestovní kanceláře Alex. Ti měli za úkol vyjádřit se k následujícím bodům...

  1. Bezpečnostní situace
  2. Atmosféra
  3. Vstřícnost/nevstřícnost ubytovatelů, restauratérů, hotelového personálu
  4. Čím jsou současní klienti po příjezdu nejvíce překvapeni
  5. Které informace o Řecku, jež jsou nyní dostupné na českých zpravodajských portálech, vnímáte jako zkreslené, nepravdivé, vzbuzující (ne)oprávněnou paniku apod.
  6. Jak odhadujete nejbližší vývoj situace podle informací, které máte od místních a řeckých médií k dispozici, co se týče jakýchkoli změn v letovisku (na ostrově) souvisejících s „řeckou krizí“?

Kréta, delegát L. Pipal

1.Bezpečnostní situace na Krétě je podle mého názoru lepší než u nás. Nejsou tu zatím absolutně žádné demonstrace nebo stávky. Je to tady naprosto v pořádku a není tady ani žádný náznak toho, že by se to mělo měnit.

2.Atmosféra je tady pro turisty velmi dobrá. Horší je atmosféra mezi místními, kteří jsou rozladěni tím, že je zde obrovský úbytek turistů a oni vlastně ani neví proč.

3. Místní obyvatelé jsou stále velmi vstřícní a dost často se setkávám s tím, že turisti říkají, že jim Řekové připadnou ještě milejší než v minulosti. Tím právě myslím personál hotelů a restaurací.

4. Češi jsou národ, který nemá moc rád davy, takže většinu těší to, že je zde letos daleko méně zahraničních turistů (Němci, Francouzi, Angličani...), než je pro danou dobu obvyklé. Pláže jsou krásně prázdné. Ceny, kromě benzínu, zůstaly na stejné úrovni jako minulý rok, což je také plus.

5. Jednoznačně je nesmysl, že by zde někdo chtěl po někom platit jinou měnou, než je euro. Je to naprostý nesmysl. Vzbuzuje to jen dojem, že je Řecko nestabilní i pro turistický ruch, což není absolutně pravda. Ti, co letos přijeli na dovolenou, to po svém návratu mohou jen potvrdit.

6. Odhaduji, že změny, které proběhnou nebo by měly proběhnout, se turistů cestujících na Krétu nijak negativně nedotknou. Mám na mysli změnu vlády a volby. Pokud by nějaké změny nastaly, tak věřím, že pro turisty budou jen pozitivní, protože si tady teď každý uvědomuje, jak jsou turisti pro Řecko důležití.

Zakynthos, delegátky M. Bejrová a D. Rývová

1. Bezpečnostní situace na ostrově: Co se týče bezpečnosti, nehrozí klientům ani místním obyvatelům žádné bezprostřední nebezpečí. Demonstrace a protesty prezentované v českých médiích jsou výsledkem neklidné situace v hlavním městě Řecka a na pevnině.

2. Atmosféra: Celková atmosféra na ostrově je typicky řecky klidná. Řekové se stále drží svého oblíbeného hesla „siga, siga“ neboli „pomalu, pomalu“. Ani tato pro Řecka těžká doba je neodradí od veselého posedávání po kavárnách s přáteli nad orosenou sklenicí frapé. Přesto však při bližším seznámení se s tématy jejich hovorů jsou patrné obavy z budoucnosti, což je pochopitelné.

3. Vstřícnost/nevstřícnost ubytovatelů: Řekové mají celkově velmi přátelskou a veselou povahu, která se osvědčuje při jednání s klienty. Ti jsou potěšeni a mile překvapeni jejich vstřícným přístupem, který se ani v této nelehké době nevytrácí. Řekové si čím dál více uvědomují přínos zahraničních turistů pro jejich ekonomiku.

4. Turisté jsou překvapeni tím, že navzdory mediální prezentaci řecké hospodářské situace je po příletu na Zakynthos čeká ostrov tak, jak ho znají z let minulých.

5. Informace o Řecku: České zpravodajské portály věnují pozornost především dění na řecké pevnině, situace na ostrovech není v centru jejich zájmu (proč taky, když se tu NIC neobvyklého neděje!!!). Tímto také odmítáme jakékoliv spekulace o tom, že zde nelze platit eurem.

6. Vývoj: Budoucí vývoj řecké ekonomické krize si netroufáme odhadnout ani my, ani místní obyvatelé. V podstatě všichni napjatě očekávají výsledky voleb, které proběhnou 17. června a ve kterých je zatím preferovaná levicová strana, prosazující omezení finančních škrtů. Domníváme se však, že výsledky voleb nebudou mít zásadní a viditelný dopad na klienty, užívající si dovolenou na řeckých ostrovech, jelikož živobytí místních je s nimi velmi úzce spjato. Navíc klienti čerpají služby soukromých subjektů, tedy vliv problematické státní správy na sjednané služby je zde minimální.

Rhodos, delegát R. Mazný

1. Bezpečnostní situace na Rhodu je stejná jako v minulých sezonách, tj. naprosto klidná a bezpečná. Ve Faliraki jako ve vyhlášeném nočním letovisku se spoustou barů a diskoték občas dojde k ojedinělým krádežím zejména v apartmánech, anebo pokud si klienti nechají věci bez dozoru na pláži, a to hlavně ve večerních hodinách.

2. Atmosféra je podobně jako bezp. situace klidná, nelišící se od minulých sezon, pouze je vidět určitý pokles turistů, což na druhou stranu poznají jen ti, kteří to mohou porovnat s jinými sezonami.

3. Zatím jsem nezaznamenal jakoukoli nevstřícnost vůči turistům, zejména Čechům, naopak vzhledem k obecnému úbytku se Řekové snaží vyjít vstříc, konkrétně třeba u půjčoven aut jsou s cenami dolů.

4. Zatím, pokud můžu vycházet z hodnocení prvních klientů Alexu (turnus s kombinovanou dopravou), tak byli nadšeni z rozmanitosti ostrova, hl. města Rhodos Town, čistoty moře, ubytování v Lindosu: apartmány Amphitheatre a St. Paul´s Bay.

5. Jako klasicky příklad poplašné a hloupé zprávy byl článek o odmítání platby eurem v hotelech a restauracích. V tom článku (Novinky.CZ) je jasně zmíněno, ž se to týká jen velmi málo podniků a navíc s britskými majiteli, ovšem to je zmíněno až ve druhé třetině článku, kam to většina lidí ani nedočte. Navíc jsou neustále bombardováni zprávami o líných Řecích a zadlužené zemi, to je ten problém. USA jsou, co se týče zadlužení, na tom ještě hůř, ale o tom hlavní média nepíší.

6. Turisticky ruch na tom samozřejmě může být bitý jako jeden z prvních. V médiích jsem pracoval a vím, že článek prodává titulek, který vypíchne jen určitou část dané situace, která nevystihuje její podstatu, ale pouze jen určitý efekt. Bohužel média jsou takto nastavena a žijí z toho. Situace v turistických oblastech je odlišná od situace v Athénách, protože tyto oblasti z turismu žijí, navíc v této sezoně spousta lidí z Athén odjela za prací právě do turisticky exponovaných destinací, jako je Rhodos. V Řecku teď budou navazující volby 17. 6., kde se bude rozhodovat, která strana bude mít většinu a sestaví vládu, což určí následný vývoj v Řecku.

Kos, delegát J. Malšovský (stručně a jasně)

1. Bezpečnostní situace: velmi bezpečno - lepší i než v ČR.

2. Atmosféra: letně přátelská.

3. Vstřícnost/nevstřícnost ubytovatelů, restauratérů, hotelového personálu: velmi vstřícní, navíc mnoho místních zaměstnanců tvoří Češi, Slováci, Poláci, Bulhaři, Rusové, Albánci... takže představa o přáních a potřebách klientů je dokonalá.

4. Čím jsou současní klienti nejvíce nadšeni, pozitivně překvapeni: řečeno s nadsázkou a s úsměvem: za jak nízké ceny se mohou například ve vyhlášeném hotelu Marmari Beach v rámci all inclusive 3x denně přejíst a přepít. :-)

5. Které informace o Řecku, jež jsou nyní dostupné na českých zpravodajských portálech, vnímáte jako zkreslené, nepravdivé, vzbuzující (ne)oprávněnou paniku apod.: téměř všechny ohledně dopadu tzv. „řecké krize“ na prázdninovou destinaci, jako je Kos.

6. Jak odhadujete nejbližší vývoj situace podle informací, které máte od místních a řeckých médií k dispozici, co se týče jakýchkoli změn v letovisku (na ostrově) souvisejících s „řeckou krizí“: tady na Kosu se krize nekoná, ani žádné změny. Všichni, jelikož pracují v soukromém sektoru, musí skutečně pořádně „makat“, aby klienty přesvědčili, že skutečně stojí za to Kos navštívit i v příštích letech a že právě zde mají náruč otevřenou.

Ve spolupráci s www.ckalex.cz

Reklama