Barack Obama složil v Bílém domě znovu prezidentskou přísahu.

Při slavnostní inauguraci v úterý udělal předseda nejvyššího soudu John Roberts, který text slibu předříkával, dvě chyby a změnil slovosled.

Bílý dům uvedl, že i tento slib platil, ale pro jistotu Barack Obama akt zopakoval. Svědkem nové přísahy byli prezidentovi nejbližší spolupracovníci.

 

„Znění slibu je zakotveno v ústavě. Z důvodů předběžné opatrnosti, protože došlo k přesunutí slova, předseda nejvyššího soudu John Roberts rozhodl o složení slibu napodruhé,“ řekl poradce v Bílém domě Greg Craig.

 

Obama v úterý za přihlížení milionů lidí slib skládal do Robertsových rukou. Soudce text předříkával, dvakrát jej ale během slavnostního okamžiku spletl.

První pokus......a repete!

V části přísahy, kde prezident slibuje, že bude „čestně vykonávat úřad prezidenta Spojených států“ změnil slovosled a slovo „čestně“ přesunul až na konec věty. Poté sice slovosled opravil, vynechal ovšem sloveso „vykonávat“.  

Znění slibu podle Ústavy Spojených států:

„Slavnostně přísahám, že budu čestně vykonávat funkci prezidenta Spojených států a podle svých sil budu zachovávat, střežit a bránit Ústavu Spojených států.“


Sám slibující prezident se snažil soudci naznačit, že předříkává slib špatně, soudce si ale významných pohledů nevšiml, a přísaha tak zazněla s chybami.

 

Prezident Obama a soudce Roberts se proto rozhodli jej zopakovat, tentokrát ale svědkem nebyly miliony lidí. Obama zopakoval přísahu v kanceláři Bílého domu za přítomnosti devíti nejbližších spolupracovníků. Celý slib trval asi 25 sekund.

Reklama