Na konci dubna proběhlo setkání s našimi čtenářkami a také čtenáři, kteří si přejí buď přestat se závislostí na cigaretách nebo by rádi vyzkoušeli jinou alternativu. Přivítali jsme se v krásném prostřední Slovanského domu, konkrétně v prodejně IQOS Store. Pro všechny příchozí byl připravený velmi bohatý a chutný raut a také bar, kde bylo možno ochutnat svěží drinky, které na běžném menu pražských barů nemáte vždy šanci ochutnat.

d1.jpg
Foto: V prodejnách IQOS je k dispozici také služba Device take back, v rámci které mohou uživatelé odevzdat zařízení, jež už nechtějí a to pak bude ekologicky zrecyklováno.
 Richard Navara

Samozřejmě všichni dospělí kuřáci také dostali příležitost vyzkoušet nové IQOS produkty a porovnávali společně benefity, které užívání oproti kouření má. Hodně přítomných se shodlo, že jim na klasických cigaretách velmi vadí zápach ulpívající ve vlasech či na oblečení. Tento nešvar ovšem při užití bezdýmného zařízení jako je IQOS odpadá, což mnoho účastníků velmi kvitovalo.

Kromě potěšení pro chuťové pohárky byla pro návštěvníky připravena talk show s moderátorem Ondřejem Sokolem, který se příchozím hned na úvod svěřil, že sám v minulosti s kouřením cigaret bojoval. Jeho hosty v zábavném posezení byli zpěvačka Marta Jandová, terapeutka Petra Petrlíková a také Ředitel vnějších vztahů ve společnosti Philip Morris Petr Šebek, kterého se nám podařilo pro vás vyzpovídat.

d3.jpg
Foto: Richard Navara

Můžete se prosím našim čtenářům v krátkosti představit a říci, čemu se v rámci společnosti Phillip Morris věnujete?
Jmenuji se Petr Šebek a ve společnosti Phillip Morris mám na starosti vnější vztahy. Jedná se tedy o všechny situace, kdy firma vystupuje navenek. Například IQOS je jedním z našich produktů, proto se na akcích ohledně těchto bezdýmných zařízení objevuji také.

Dokážete nám říct, co stálo na počátku vytvoření produktu, jako je IQOS?
Ta cesta byla dlouhá. V České republice je IQOS na trhu pět let. Ale než jsme se vůbec dostali do bodu, kdy bylo možné IQOS uvést na trh, předcházela tomu usilovná a dlouhá práce mezinárodního týmu, který dnes čítá přes 350 špičkových vědců. Na začátku stála relativně jednoduchá myšlenka, ke které vedla složitá technologická cesta. Ta myšlenka byla taková, že abychom dostali nikotin z tabáku, nemusí přitom dojít k procesu hoření a spalování tabáku, kdy se nutně spolu s nikotinem uvolňují nebezpečné škodlivé látky. Od této základní myšlenky vedla cesta k přímému technickému plánování, jak poskytnout dospělým kuřákům stejný rituál, jaký nabízí kouření cigaret, ale pokud možno s co nejmenší příměsí škodlivých látek. Zároveň vedle výrobní větve technologické bylo nezbytné sledovat dlouhodobé dopady na lidské zdraví.

d5.jpg
Foto: Richard Navara

Již z této vaší odpovědi jsou patrné nesporné výhody, které užívání IQOS nabízí. Přišlo se během vývoje produktu také na nějaké nevýhody?
Nebudeme zastírat, že jsme průkopníky ve zcela nové disciplíně. S tím souvisí fakt, že se stále učíme a snažíme se naše produkty zdokonalovat. U prvních produktů IQOS se například objevovaly problémy s menší výkonností baterie. Ale všechny tyto překážky jsou pro nás ve skutečnosti nové a velmi přínosné podněty ke zlepšení kvality toho, co uživatelům nabízíme. Dnešní inovace přístrojů IQOS míří směrem větší výdrže a snadnější údržby.

Existuje nějaký odhad u kolika nových uživatelů dojde k úplnému opuštění kouření klasických cigaret?
To je podle našich dat skutečně velké procento. Přibližně 80 % uživatelů zůstává výsadně u IQOS a nekombinuje již dále tyto produkty s tradičními tabákovými výrobky. Ideální by bylo, aby lidé nekouřili vůbec. Řada z nich ale nepřestává. A právě pro ty dospělé kuřáky, kteří by jinak nepřestali, jsou tady méně rizikové bezdýmné alternativy. Našim cílem proto je, aby co nejvíce takových lidí přešlo od hořících cigaret k bezdýmnému nikotinu.

d6.jpg
Foto: Richard Navara

Už jste naznačil, že u některých uživatelů dochází ke kombinování užívání IQOS a cigaret. Jaký na to máte názor?
Určitě je mnohem lepší variantou přejít zcela na IQOS, a to i v případě, že si dotyčný kuřák přeje postupně skoncovat s kouřením úplně. A z ohlasu našich dospělých uživatelů víme, že v praxi k tomu tak často dochází. To znamená, že lidé nejprve vymění cigarety za IQOS a následně s nikotinem zcela přestanou.

Dá se vůbec podchytit, kdo je přímo vaše cílová skupina?
Nehovořil bych o cílové skupině, ale z našich zkušeností na IQOS přecházejí nejčastěji kuřáci ve věku nad třicet let. Co se týče pohlaví, je to velmi vyrovnané – muži a ženy jsou na tom velice podobně.

d8.jpg
Foto: Richard Navara

Jaký je postup nového uživatele, který si přeje začít užívat IQOS?
Tuto fázi považujeme za velmi důležitou, protože správná motivace a síla vůle pro změnu jakéhokoliv návyku je naprosto zásadní. Rituál užívání IQOS je logicky odlišný od rituálu kouření klasických cigaret. Z cigarety vychází kouř, který má jistou chuťovou vydatnost a logicky po užití IQOS nebo produktu na bázi e-likvidu něco chybí. A právě tomu věnujeme pozornost – aby měli uživatelé správně nastavená očekávání. Zároveň doporučujeme prvních 14 dní užívat pouze IQOS. Pro tyto dny mají samozřejmě zákazníci možnost obrátit se kdykoliv na naše pracovníky s žádostí o radu.

I dnes jsou samozřejmě místa, kde není možné IQOS užívat. Je vaší vizí do budoucna vylepšit vaše produkty tak, aby se daly užívat všude?
Tímto směrem naše budoucí plány nemíří. Respektujeme právo každého majitele podniku či objektu na vlastní podmínky. Spíše aktivně přemýšlíme, jak ekologicky pracovat s našimi produkty. Umíme již recyklovat opotřebované IQOS přístroje, které mohou uživatelé odevzdat do sběrného boxu na každé prodejně. Použitý přístroj se vyčistí, refreshuje se, projde diagnostikou a pokud je schopen dál spolehlivě sloužit, může se vrátit na trh se slevou. V současnosti je pro nás hlavní výzvou naučit se recyklovat použité náplně a najít pro ně adekvátní využití i poté, co by se staly odpadem. Jsme v kontaktu s několika univerzitami a hledáme možnost uplatnění pro použitý materiál a věříme, že tato cesta by měla velký smysl.

Reklama