doc

Našim klientům pomáháme s péčí o zdraví již řadu let především prostřednictvím Klub pevného zdraví. Jeho posláním je propagace prevence a zdravého způsobu života. Členství přináší možnost využívat řadu výhod, slev a dalších benefitů, které poskytují naši smluvní partneři. Členem se může stát každý pojištěnec VZP, kterému je víc než 15 let a který se vstupem do klubu zaváže i skutečně využívat svého zákonného práva na absolvování preventivních prohlídek prováděných praktickými lékaři, gynekology a stomatology. Tento závazek na sebe již vzalo na 70 tisíc klientů VZP.

Patříte mezi ty lidi, kteří chodí k lékaři jen s chřipkou, úrazem, nebo když vás něco bolí? Že ano? Ale to je špatně! Každý dospělý člověk by měl pravidelně absolvovat preventivní prohlídky, i když nemá žádné zdravotní obtíže. VZP plně hradí preventivní prohlídku u praktického lékaře jednou za dva roky, jednou ročně u stomatologa a ženám jednou ročně u gynekologa. Ani regulační poplatek se v tomto případě žádný neplatí. Musíte se jen k praktikovi, gynekologovi a stomatologovi, u něhož jste registrováni, na prevenci objednat. Pravidelné prohlídky u závodního lékaře jsou specializované a nemohou (a ani nemají) preventivní prohlídky nahradit.

PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA U PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Preventivní prohlídka u praktického lékaře je celkovým vyšetřením, které by měl každý pacient absolvovat jedenkrát za dva roky. Součástí každé preventivní prohlídky je doplnění anamnézy, kdy lékař cílenými dotazy na onemocnění v rodině, na vaše dřívější onemocnění, vaše pracovní zatížení a životní návyky zjišťuje předpokládaná zdravotní rizika. V rodinné anamnéze se klade zvláštní důraz na výskyt kardiovaskulárních a nádorových onemocnění, hypertenze, diabetu, poruch metabolismu tuků a na výskyt závislostí. Kontroluje se očkování proti tetanu.

Dále lékař provádí kompletní fyzikální vyšetření, včetně změření krevního tlaku. Dívá se na jazyk, do hrdla, pohmatem vyšetří štítnou žlázu a hlavní skupiny uzlin. Poklepem a poslechem vyšetřuje srdce a plíce, prohmatá břicho, zjišťuje bolestivost v oblasti ledvin, stav žil a tepen na dolních končetinách, pacienta zváží, případně i změří, orientačně mu vyšetří sluch a zrak. Od 40 let se provádí vyšetření EKG (ve čtyřletých intervalech; při každé preventivní prohlídce se provádí pouze při zjištění hypertenze, pro kterou ale pacient není dispenzarizován).

V rámci preventivní prohlídky se také provádí laboratorní vyšetření:

  • při každé prohlídce orientační chemické vyšetření moče
  • v 18, 30, 40, 50 a 60 letech vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi
  • v 18 letech a dále pak od 40 let ve dvouletých intervalech kontrola hladiny cukru v krvi.

Povinnou součástí preventivní prohlídky je onkologická prevence. Lékař má každému pacientovi provést vyšetření kůže a vyšetření per rektum. Musí také zhodnotit onkologická rizika pacienta. U mužů má pak při zvýšeném riziku provést klinické vyšetření varlat, u rizikových žen od 25 let věku klinické vyšetření prsů, spolu s poučením o samovyšetřování prsu.

ONKOLOGICKÁ PREVENCE U PRAKTIKA I GYNEKOLOGA

Vdocýskyt onkologických onemocnění často stoupá s věkem, proto se všech lidí nad 50 let týká vyhledávání osob ohrožených rakovinou střev a konečníku a žen nad 45 let navíc vyhledávání případů nádorového onemocnění prsu. Praktický lékař i gynekolog mají proto povinnost v rámci preventivní prohlídky zajistit ženám nad 45 let jednou za dva roky provedení mamografického screeningu a všem pacientům nad 50 let vyšetření speciálním testem, odhalujícím skryté krvácení ve stolici. Samozřejmě pokud pacient již absolvoval příslušné vyšetření na doporučení jednoho ze jmenovaných lékařů a jsou k dispozici výsledky, druhý ho na totéž vyšetření posílat nebude.

Preventivní vyšetření na přítomnost krve ve stolici (test okultního krvácení ve stolici - TOKS), které může včas odhalit počáteční stadia rakoviny tlustého střeva a konečníku, se provádí ve věku od 50 do dovršení 55 let v jednoročním intervalu a od věku 55 let ve dvouletém intervalu. Pacientovi ve věku od 55 let se jako druhá varianta screeningu kolorektálního karcinomu nabízí možnost provedení tzv. primární screeningové kolonoskopie (endoskopické vyšetření střev), a to v intervalu 10 let. I na toto vyšetření může dát doporučení jak praktik, tak gynekolog.

Mamografické vyšetření by měla absolvovat každá žena nad 45 let, a to ve dvouletých intervalech. Horní věková hranice 70 let pro mamografický screening je od 1. února 2010 zrušena. Žena by měla docházet vždy na stejné pracoviště, vybrané z pracovišť doporučených ministerstvem zdravotnictví k provádění mamografického screeningu. Ta jsou zárukou kvality a bezpečnosti vyšetření.

PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA U GYNEKOLOGA

Provádí se počínaje 15. rokem věku každý rok. Obsahem preventivního vyšetření je zjištění a aktualizace anamnézy, tj. potřebných osobních, rodinných i pracovních údajů, a vlastní vyšetření, které je vždy přizpůsobeno věku a tomu, zda žena je sexuálně aktivní. Vyšetření se provádí pohledem, pomocí zrcadel a pohmatem, lékař má také pohmatem vyšetřit mízní uzliny v oblasti pohlavních orgánů. V 15 letech a dále od 25 let při pozitivní rodinné anamnéze na výskyt zhoubného nádoru prsu anebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů se provádí klinické vyšetření prsů.

Součástí preventivní prohlídky je v rámci vyhledávání případů karcinomu děložního čípku odběr vzorků z děložního čípku k cytologickému vyšetření. Ženám ve věku od 45 let dále lékař předá doporučení na mamografický screening, u pacientek nad 50 let může být součástí prohlídky také vyšetření v rámci screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku (pokud tato vyšetření již pro ženu nezajistil její praktický lékař). U gynekologické preventivní prohlídky by nemělo rovněž chybět poučení o správných hygienických návycích a podle potřeby zajištění další odborné péče.

PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA U ZUBNÍHO LÉKAŘE

V oboru stomatologie se u dospělých od 18 let provádí preventivní prohlídka jedenkrát ročně. Jejím obsahem je zjištění anamnézy, vyšetření stavu chrupu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, nácvik ústní a zubní hygieny a podle potřeby stanovení léčebného plánu k další stomatologické péči. Při zjištění změn v dutině ústní, které jsou projevem celkových onemocnění nebo onemocnění patřících do péče jiných odborností, vás stomatolog s touto skutečností seznámí a předá tyto informace praktickému lékaři nebo příslušným odborníkům.

docJiž od roku 1997, kdy byla zavedena platba stomatologických výkonů dle „Úhrady standardní stomatologické péče", tzv. ceníku, hradí zdravotní pojišťovny z veřejného zdravotního pojištění dvě prohlídky v roce u dospělých pacientů. Vedle preventivní prohlídky je hrazena tzv. pravidelná prohlídka, která v sobě zahrnuje různé drobné výkony prováděné i v průběhu roku, např. ošetření sliznic aj. Nezapomeňte tedy navštívit svého zubaře 2x za rok!

Všeobecná zdravotní pojišťovna se rozhodla odměnit své klienty - členy Klubu pevného zdraví, kteří na preventivní prohlídky pravidelně chodí. Takoví klienti získají určitý počet bodů za každou preventivní prohlídku u praktika, u gynekologa a u stomatologa a za absolvování onkologického screeningu. V rámci programu Zdravý život je za stanovených podmínek budou moci „proměnit" za příspěvek např. na očkování, pohybové, sportovní, relaxační a rehabilitační aktivity atd. Preventivní prohlídky se vám tedy opravdu vyplatí.

Reklama