Larry Wachowski, režisér, který spolu se svým bratrem natočil slavnou trilogii Matrix, se rozhodl, že již nechce být mužem. O změně pohlaví uvažoval již delší dobu, podle zpráv, které přinášely bulvární deníky, se cítil být spíše ženou, i jeho vzhled a image byly stále ženštější. Proto se také počátkem září podrobil operaci, která změnila jeho pohlaví. Od nynějška vystupuje pod jménem Lana Wachowska.
Larry a Andy Wachowští tvoří sehrané režisérské duo, po úspěchu, který sklidil Matrix, natáčejí nový film Speed Racer. Jeho premiéra se očekává na jaře příštího roku. Do té doby však bude na tiskových konferencích vystupovat pouze Andy Wachowski. Bratři se totiž obávají, že by Larryho operace mohla mít v puritánských Spojených Státech negativní dopad na návštěvnost filmu.

Proč se u některých lidí vyskytují poruchy pohlavní identity? Může se pocit muže, který se cítí jako žena, v průběhu jeho života měnit? Je pro muže, který změní své pohlaví, těžké přizpůsobit se a vcítit se do ženské role, nebo jde o postupnou změnu, na kterou jsou zájemci o změnu pohlavní identity připravováni? Co vlastní operaci předchází? A jak se se svým údělem vyrovnávají muži, kteří operaci nepodstoupí a zůstanou uvězněni v ženském těle?  

Statut celebrity na trápení neubírá (Komentář odborníka)
Transsexualismus je vrozená opačná sexuální identita. Tito lidé se narodí s tělesnými znaky, které ale neodpovídají jejich psychickému nastavení. Přejí si nejen tělesně být opačným pohlavím - to znamená mít genitálie i ostatní sekundární pohlavní znaky druhého pohlaví, ale též touží po opačné sexuální roli. Původ - etiologie - transsexualismu je nejasná. Pravděpodobně tato porucha vzniká v prenatálních životních fázích a je stavem nezvratným. Transsexualismus tedy představuje celoživotní problém. V případě transsexuálů se nemusí jednat o poruchu sexuální orientace, ale může. Existují transsexuálové, například muž, který se cítí být ženou, ale v sexuální orientaci jej přitahují muži, takže je homosexuální transsexuál.

Terapie transsexualismu zahrnuje dlouhodobou léčbu trvající několik let, kterou obvykle zahajuje a řídí sexuolog, případně psycholog a posléze chirurg:

1. Základem je psychoterapie. Opačná sexuální role je sice velmi vítaná, většina transsexuálů žije v opačné roli již před operací, nicméně je zapotřebí se podívat a připravit na většinu normálních životních situací z opačného úhlu pohledu.

2. Jakmile je stanovena diagnóza tohoto onemocnění, je stanoven program léčby transsexuální komisí a může být provedena změna jména a příjmení na sexuálně neutrální.

3. Hormonální léčba má přivodit takové změny, aby sekundární pohlavní znaky připomínaly opačné pohlaví (androgeny u žen, antiandrogeny v kombinaci s estrogeny u mužů). Výsledky hormonální léčby jsou u mužů méně uspokojivé. Odstranění vousů a typicky mužského ochlupení vyžaduje obvykle i elektrodepilaci.

4. Chirurgické výkony směřují ke změně tělesného pohlaví. U mužů spočívají v kastraci, u žen v odstranění prsou plastickými chirurgy, odstraněním dělohy a vaječníků. Po absolvování těchto změn je možno po souhlasu lékařské komise požádat o změnu matričního pohlaví.

5. Plastické operace. Mnozí transsexuálové se spokojí s korekcí druhotných pohlavních znaků a přeměnu vlastního genitálu nevyžadují z důvodu nemožnosti vytvoření dokonalé podoby a funkce.

Mnoho z transsexuálů však operaci nepodstoupí a podobně jako jiní handicapovaní žijí s tímto handicapem a snaží se mu přizpůsobit. U nich pak záleží na podpoře okolí, kulturních a sociálních možnostech, jak se se svojí nelehkou situací dokáží vyrovnat. To však neznamená, že pro operované transsexuály je situace snazší. Někdy je tomu právě naopak. Nicméně informační osvěta a tolerance společnosti vede k tomu, že i tito lidé, kteří se narodí v „cizím" těle mohou za pomoci odborníků nalézt svojí novou identitu a vést plnohodnotný život. Mnoho transsexuálů totiž trpí hlavně tím, že je jejich okolí považuje za blázny či perverzní jedince a odmítá jim pomoci. To pak u mnohých transsexuálů vede k pocitům ponížení, vykořenění, útěkům z domova, zoufalství. Mnoho jich z těchto důvodů končí na ulici například jako prostitutky a prostituti. Možná právě celebrity - transsexuálové - mohou v této situaci pomoci svým příkladem.

Článek připravil server www.sexualne.cz

Reklama