Zhruba třetinu všech pacientů estetické plastické chirurgie v České republice tvoří podle odhadů mladí lidé, zhruba mezi 18 a 30 lety. Přičemž v poslední době mírně narůstá jejich počet na spodním okraji této věkové hranice. Po operativním vylepšení svého těla ovšem touží, anebo o něm alespoň uvažují, i výrazně mladší dívky a chlapci. Ve věku okolo 15 let se prostřednictvím internetových poraden často dotazují plastických chirurgů na různé zákroky. Nejčastěji jde o operaci nosu, prsů a intimní oblasti. Až na výjimky podmíněné fyzickým a psychickým traumatem si ovšem musí počkat až na své 18té narozeniny. Plastičtí chirurgové totiž estetické zákroky provádějí pacientům po završení plnoletosti, časnější výjimky jen se souhlasem zákonného zástupce. Více popisuje plastický chirurg Lukáš Frajer z Perfect Clinic.

operace„Zcela výjimečně před dovršením plnoletosti provádíme operace nosu či korigujeme vrozené vady prsu, které omezují jejich nositelky v prožívání a vnímání jich samých a ony tak mají problémy například s navazováním partnerských vztahů,“ vysvětluje Lukáš Frajer z týmu plastického chirurga Romana Kufy.

Celkově patří u mladých žen mezi tři nejčetnější zákroky kromě operací prsou ve smyslu zvětšení či korekce jejich asymetrie, také operace nosu a liposukce. Tyto zákroky ostatně zajímají právě už i dívky zhruba okolo 15 roku, stejně jako operace genitálu neboli labioplastika kvůli úpravě přirozeně větších stydkých pysků.

Mladé muže, také často už ve věku 15 let, trápí gynekomastie neboli tzv. ženská prsa na mužském hrudníku. Problém obvykle vzniká vlivem hormonální dysbalance v  dospívání, anebo u obézních mladistvých, kdy dojde k nárůstu prsní žlázy. Své nositele často stigmatizuje. Takoví chlapci jsou velmi stydliví, nejistí při navazování vztahů a obyčejný úkon, jakým je třeba jít na plovárnu, je pro ně nemožné realizovat, a když, tak zásadně v tričku. Tady mluvíme už o vážném komplexu.

Vedle gynekomastie také žádají mladí muži operaci fimózy neboli zúžené předkožky.

Chci „je“ stejné jako kamarádka

Charakteristická je pro mladé klienty jistá, v tomto věku pochopitelná, tendence ke skupinové příslušnosti.  Odkazují se na kamarády a jejich názory a zkušenosti a studují informace na internetových diskusních fórech. Prostřednictvím sítě tak získávají mnoho, ovšem často nepřesných informací. „Například jsem měl pacientku, která nejprve projela všechny diskuze a teprve když nenašla na svůj problém odpověď, zavolala mne. Což je rozdíl ve srovnání s 30letou ženou, která raději lékaře kontaktuje hned, než aby ztrácela čas na netu,“ popisuje Lukáš Frajer.

Typická je i návštěva plastického chirurga v doprovodu „zkušenější“ kamarádky. Případně touha po identických proporcích, jako má kamarádka. „Kamarádka má 325 mililitrů (velikost implantátů – pozn.) a říkala mi, že mi budete chtít dát menší a ať to nedopustím, že ona by si dneska nechala dát větší,“ reprodukuje typický požadavek 20leté dívky plastický chirurg Frajer. Poté je na něm, aby případné nereálné představy pacientky korigoval. Každý hrudník, tělesné proporce a postava jsou totiž jiné a co sluší jedné, nemusí druhé. „Naštěstí jsou mladí klienti přístupní diskusi a nechají si poradit. Díky internetu mají na druhou stranu hodně správných informací a stačí je jen utřídit,“ usmívá se Frajer.

Přílišná fixace na problém

V rámci předoperační konzultace plastický chirurg mj. prochází s pacientem jeho motivy, proč touží po tom kterém zákroku. U mladých dívek a chlapců je to bezesporu velmi důležité.

„Podle mých zkušeností se obvykle nejedná o rozmary z nudy, spíš žádají zákroky, které pramení povětšinou z nespokojenosti s přírodou (případně úrazem) věnovanými tvary, které svého nositele stigmatizují, tropí mu větší či menší psychický problém a handicapují jej v sociální oblasti,“ popisuje lékař z Perfect Clinic s tím, že pochopitelně aktuální trend dokonalých těl tuto generaci ovlivňuje, ovšem těžko se tomu divit.

„Kde ale vnímám nebezpečí, je tenká hranice, kdy jsou mladí lidé často na svůj problém až moc fixováni.  To znamená, že jejich tělesný nedostatek přerostl do psychické roviny. Například dívka má pocit, že si nemůže najít vhodného partnera jen proto, že má ošklivý nos. A proto je přesvědčena, že operace její problém zcela vyřeší,“ popisuje plastický chirurg s tím, že s touto skupinou pacientů je nutné obzvlášť citlivě pracovat a uvádět věci na pravou míru. I zde, stejně jako u jiných generací, je riziko dysmorfofobie (neboli chorobné posedlosti vlastním tělem). Těmto pacientům se pak lékaři snaží plastickou operaci rozmlouvat.

Studentky a absolventky VŠ

Podle lékařů se u této skupiny pacientů v souhrnu snižují rizika pooperačních komplikací s ohledem na jejich nízký věk a obvykle výborný zdravotní stav. „Ovšem na druhou stranu mladí lidé bývají často bázliví, často jde o jejich první větší operaci v celkové anestézii, často jsou i více vnímaví vůči bolesti, a o to citlivěji s nimi lékař musí komunikovat – je třeba jim pečlivě naslouchat a neúnavně dodávat klidu,“ míní Lukáš Frajer.

Mezi mladými dívkami tvoří významné procento studentky vysokých škol či jejich absolventky. Do dvaceti let jim obvykle operaci hradí rodiče, poté často partner či ony samy. V některých případech jsou si i ochotné vzít operaci na splátky.

O Perfect Clinic

Klinika plastické a estetické chirurgie Perfect Clinic byla otevřena v Praze 5 v lednu 2010. Skvělý tým plastických chirurgů pod vedením Romana Kufy a Zdeňka Prose zde provádí širokou škálu estetických i plastických operací včetně výkonu rekonstrukce prsou po ablaci. Klienti Perfect Clinic mohou očekávat nejmodernější vybavení, maximální komfort a bezpečí a také precizní a vysoce odborné výkony nejen lékařů, ale celého personálu. Součástí kliniky je dospávací intermediální pokoj s plným monitoringem základních životních funkcí a také další pokoje jsou vybaveny mobilní monitorovací technikou. Nechybí nepřetržitý dohled zdravotního personálu včetně pohotovostního lékaře, což u konkurence není vůbec běžné. Perfect Clinic zaměstnává vlastní tým anesteziologů.  Již více než rok má klinika také svou pobočku v Liberci. Více informací na www.perfectclinic.cz. Informace také na http://www.facebook.com/plastickaoperace či na www.stream.cz/perfectclinic.

Tým Romana Kufy ve FN Motol

Tým lékařů Perfect Clinic vedený Romanem Kufou poskytuje od roku 2012 lékařské služby v nově zřízeném oddělení plastické chirurgie ve Fakultní nemocnici v Motole. Oddělení patří pod I. Chirurgickou kliniku 2. LF UK a FN Motol, v jejímž čele je přednosta Jiří Hoch. „Zajišťujeme komplexní péči o pacienty s vrozenými a získanými vadami, o pacienty s různými defekty a také v rámci rekonstrukční chirurgie,“ konstatuje vedoucí lékař Roman Kufa. Konkrétně jde kromě rekonstrukcí prsou po ablaci také o lalokové plastiky u dekubitů či jiných defektů kůže a podkoží, rekonstrukce břišní stěny, mikrochirurgické a onkochirurgické výkony a další. Patří sem ale i některé zákroky kosmetické chirurgie u rizikových pacientů, kde je s ohledem na bezpečnost pacienta nutné zázemí velké nemocnice.

Perfect clinic

Reklama