Milá redakcia,

po prečítaní dnešnej témy, som si spomenula na ľudí, ktorí celý svoj život venujú dobrým skutkom.

Ku týmto ľuďom patrí aj moja mama.

Ako učiteľka v materskej škôlke sa celý život venuje deťom. Myslím, že výchova mládeže zahŕňa v sebe veľa obetavosti a dobrých skutkov pre celú našu spoločnosť. Pracuje obetavo a z celého srdca sa delí o svoje vedomosti s okolím.

Už 26. rok pracuje prevažne s postihnutými deťmi.

Aj tieto deti si zaslúžia výchovu a vzdelanie, aj keď niekedy sú to ťažšie- nevzdelávateľné prípady. Systémovým prístupom si však aj tieto deti uvedomujú prístup učiteliek a ich snaha sa prejavuje aj v drobnom pokroku- napríklad: už to je pokrok keď sa dokážu samé najesť, alebo im nerobí problém ostať v popoluďňajších hodinách bez vyrušovania na lôžku.

Verím že veľa ľudí si uvedomuje že výchova je dôležitá a dobré skutky robené aj týmto spôsobom sa určite vrátia. (aj teraz po mnohých rokoch si tieto deti spomínajú na svoju učiteľku a prichádzajú naspäť do škôlky s kyticou kvetov a milým úsmevom)

Katarína


Milá Katka,

Vaša mama si zaslúži obdiv.  Je to krásny človek plný lásky. Pozdravujte ju !

Krásny a pohodový deň :-)
Reklama