Na našem serveru jste mohli být účastni krátkého seriálu o internetových zdravotních knížkách IZIP. Součástí byla anketa, která trvala celý říjen. Celkem na ni odpovědělo 983 uživatelů.

Ptali jsme se v ní, co si o zdravotních knížkách IZIP myslíte, jestli si kartu chcete pořídit a jaké informace vám k rozhodnutí chybí. Zjišťovali jsme také, jak se informujete o svém zdravotním stavu vy sami.

 

Z výsledků vyplynulo, že na tom s informovaností nejsme až tak zle. Přibližně tři čtvrtiny dotázaných se o svém zdravotním stavu, potřebách povinných očkování informují dostatečně. Přes devadesát procent z vás, dotázaných zřejmě právě proto knížka IZIP zaujala.

 

Shrňme si, co to elektronická zdravotní knížka vlastně je. Základem je využití internetu jako komunikačního kanálu. Každý pacient si elektronickou knížku zřizuje zdarma, dobrovolně a na vlastní žádost.

Díky této knížce všechna důležitá data lehce najde ve své vlastní databázi. Bude možné snadno a hlavně rychle předávat aktuální a pravdivé informace mezi pacientem a lékařem a mezi lékaři navzájem, což ve výsledku znamená zlepšení lékařské péče. Více informací se dočtete zde.

 

Hlavní výhodu vidí dotázaní v tom, že v situacích ohrožujících život  jsou důležitá data okamžitě k dispozici lékařům a že knížka vytváří souhrnný přehled o pacientově zdravotním stavu. Mnohem menší procento uvítá, že se tím zároveň zamezí opakovaným vyšetřením, zpřístupní přehled užívaných léků a data budou k dispozici i mimo ČR. 

 

IZIP knížka s sebou přináší i vaše nejistoty. Největší problém, jaký vyplynul z výsledků, je strach o bezpečnost dat. Připomeňme si proto, jak budou informace chráněny proti zneužití. Společnost IZIP se snaží dodržovat v bezpečnosti karet ty nejpřísnější požadavky, aby poskytla svým uživatelům co možná největší ochranu jejich osobních údajů. Celý systém tak od počátku vznikl za spoluúčasti nejlepších specialistů v oboru. Celý článek o bezpečnosti najdete zde.

 

Necelá polovina z vás dotázaných uvažuje o zřízení IZIP knížky. Ti, kteří se ještě nerozhodli, nemají zřejmě ještě úplnou jistotu, že jejich data budou v naprostém bezpečí, a rozhodli by se až podle toho, jak se chystají spolupracovat ordinace lékařů, i když jich je v dnešní době více než 25 %. To je samozřejmě naprosto samozřejmá obezřetnost. Možná je již uklidnily informace z výše uvedených článků. Pokud ne, vše potřebné najdete také na internetových stránkách společnosti  www.izip.cz.

Reklama