Byl jednou jeden hloupý kluk Petr, který chodil do 3. třídy. Jak všichni víme, učí se násobilka a vyjmenovaná slova apod. Neměl žádné kamarády, protože byl hloupý, ale nějaké chtěl mít. Svoje problémy řekl mamince a ona mu poradila, ať chodí na doučování.

Ale Petrovi se to nelíbilo a řekl si, že půjde do lesa. V lese se učil prvouku. Poznával brouky, stromy a rostliny. Matiku se učil na louce. Počítal ovce, kozy a krávy. Ale neví, jestli dobře, protože se všechny hýbaly jako molekuly. Celou cestu si prozpěvoval, takže i hudební výchova nebyla zanedbaná. Vždy si udělal přestávku, aby něco vytvaroval, takže i výtvarná výchova nebyla zanedbaná. Po cestě potkal cizince - Angličany. Petřík se učil anglicky, takže jim poradil. A co tělocvik? No, celou cestu běhal a klusal.

Druhý den byl o něco chytřejší a získal nějaké kamarády. V prvouce se učili o historii svého města. S kamarády si řekli, že se půjdou učit do města. Petr si vzal knížku a šel. Šli, a když viděli nějaký kostel, tak si tipli jeho název, a kdo to měl správně, dostal bod, takhle to bylo až do večera. Třetí den paní učitelka vyhlásila soutěž o nejchytřejšího žáka třídy. Všichni dostali papíry s úkoly a paní učitelka to odstartovala. Čtvrtý den paní učitelka vyhodnocovala. Petr se bál Jana, nejchytřejšího žáka. Paní učitelka říkala: „Na třetím místě je Anička, na druhém místě je Jan a na prvním Petr!" Petr byl štěstím bez sebe. Všichni chtěli být Petrovi kamarádi, ale Jan ne. Od té doby je Petr chytrý.

 

Martina Zdobinská, vítězka kategorie: Prevenčně výchovné pohádky soutěže Příběh roku.

 

Máte lepší? No tak sem s ním! Můžete vyhrát krásné ceny! Ať už v měsíčním losování, nebo pak v tom hlavním, na konci roku! VSTUPTE DO SOUTĚŽE!

Kategorie Pomocníci v domácnosti nemá pro nedostatek příspěvků v tomto měsíci svého vítěze.